دوره آموزشی گمز GAMS

دوره آموزشی گمز GAMS

img_20161125_184052
دوره آموزشی گمز GAMS جهت مدلسازی مدلهای تحقیق در عملیات توسط شرکت بهینه گستر صنایع آرمان در دانشگاه تهران برگزار میشود
مدرس دوره: جناب آقای ابوالقاسم یوسفی بابادی دانشجوی دکترای مهندسی صنایع با 650 ساعت تدریس دوره گمز Gams
هزینه دوره 115 هزار تومان و در تاریخ 09/24 و 10/01 از ساعت 8 تا 18 به مدت 18 است و محل برگزاری دانشگاه تهران است
#gams
#دانشگاه_تهران
#گمز