فریلنسر بهینه گستر صنایع آرمان

فریلنسر بهینه گستر صنایع آرمان

سایت فریلنسر مهندسی صنایع و مدیریت
شرکت بهینه گستر صنایع آرمان، سایت فریلنسر بهینه گستر صنایع آرمان را راه اندازی نمود

  1. ثبت نام فریلنسرها برای انجام پروژه ها
  2. ثبت پروژه های کارفرما
  3. ثبت نام دانشجویان و کارشناسان آماده کار
  4. تعیین قیمت انواع پروژه های مهندسی و مدیریت
  5. ارتباط بهینه بین کارفرما و فریلنسر

دوستانی که تمایل به همکاری به عنوان فریلنسر دارند در سایت ثبت نام کنند و تخصص و مهارت خود را اعلام کنند
(در همه حوزه های مهندسی و مدیریت)

فریلنسر بهینه گستر صنایع آرمان