اثرشلاقی (BULLWHIP EFFECT) چیست؟

اثرشلاقی (BULLWHIP EFFECT) چیست؟

تقویت تغییرپذیری تقاضا از پایین زنجیره به سمت بالای زنجیره را اثر شلاقی می نامند. یکی از زمینه های تحقیقاتی در زنجیره تامین اثر شلاقی (BULLWHIP EFFECT) است.اثر شلاقی یکی از دلایل اصلی ناکارامدی زنجیره تامین است . دلیل اصلی این طرز اسم‌گذاری این است که تقویت تغییرپذیری در تقاضا غیرخطی است.یعنی تغییری کوچک در…

مدیریت موجودی توسط فروشنده (Vendor management inventory (VMI
| |

مدیریت موجودی توسط فروشنده (Vendor management inventory (VMI

مدیریت موجودی توسط فروشنده (Vendor management inventory (VMI است.  سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده VMI ایجاد هماهنگی در زنجیره تامین SCM و کاهش هزینه‌های کل اعضای زنجیره است. در این سیستم یک تامین کننده (تولید کننده) وجود دارد و یک یا تعدادی خریدار. خریداران اطلاعاتی مانند سطح موجودی خود را به صورت آنلاین در اختیار تامین کننده…