گزیده سرفصل دوره ها

ارزیابی اقتصادی طرح ها Comfar III

سرفصل دوره:

 • آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهیم پایه شامل: تعریف پروژه، ساختار زمان بندی، تعریف محصولات و واحدهای پولی، مفاهیم مربوط به ارزش زمانی پول و نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری و سرمایه سهام دارن و …
 • برآورد و آموزش ورود اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های ثابت شامل زمین، ساختمان ها، تاسیسات و …
 • برآورد و ورود اطلاعات مربوط به هزینه های عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم، برآورد و آموزش ورود اطلاعات سرمایه در گردش (Working Capital)
 • برنامه ریزی تولید و فروش در زمان بهره برداری
 • آموزش ورود و نحوه تامین منابع مالی، تقسیم سود و مالیات
 • آموزش مراکز هزینه (Cost Center)
 • آموزش نحوه تخصیص هزینه (Cost Allocation)
 • آموزش ورود اطلاعات تحلیل اقتصادی
 • حل مثال عملی و آموزش نحوه اخذ گزارشات
 • معرفی گزارشات مالی شامل گردش وجوه نقدی، صورت حساب سود و زیان، ترازنامه
 • گزارشات تحلیلی گرافیکی، نقطه سر به سر و …
 • تحلیل نتایج مالی و اقتصادی شامل: NPV & IRR & NPVE & IRRE & B.P & SHORT NPV و …
 • آنالیز حساسیت و تحلیل ریسک پروژه

 

برنامه ریزی مدیریت پروژه با MSP

گزیده ای محتوای دوره:

 1. تعريف پروژه و ويژگيهاي آن
 2. مراحل و اهميت بکارگيري مديريت پروژه
 3. تحويل شدني­ها، تعريف فعاليت
 4. نمودار گانت(Gantt Chart)، وارد کردن فعالیتها و جزئیات آن­ها
 5. روشهاي تهيه  WBS، کدهای آن و تشکیل ساختار WBS در نمای Gantt Chart
 6. آشنایی با نرم افزار WBS Chart Pro و لینک آن با MSP
 7. انواع شبکه و نمای Network و تنظیمات آن
 8. نحوه برآورد زمان فعاليتها و وارد کردن زمانها در نمای Gantt Chart
 9. تعریف تقویم پروژه، تقویم­های خاص و نحوه تخصیص یک تقویم به یک فعالیت
 10. انواع روابط وابستگي و کاربرد آن­ها و نحوه وارد کردن آن­ها، روابط وابستگي در حالت مينيمم، روابط وابستگي در حالت ماکزيمم
 11. محاسبات زماني، مفهوم فرجه­ها، نمایش مسیر بحرانی و روشهای کوتاه کردن زمان پروژه
 12. انواع منابع و تعریف آن­ها در نمای  Resource Sheet و جزئیات آنها
 13. تخصیص منابع Assign resources
 • نمای Resource Graph برنامه ريزي تخصيص منابع
 • تحلیل Resource Graph
 • برنامه ريزي تخصيص منابع محدود
 • برطرف کردن تخصیصهای مازاد Resource Leveling
 • تخصیص منابع در چندین پروژه
 1. آشنایی با سایر نماها Task Usage،Resource Usage و…
 2. تهیه نمودارها و گزارشات متنوع همچنین اصول تنظیمات گزینه Options.
 3. اعمال محدودیتهای زمانی نظیر Must finish on، Start no earlier than و…، تعریف Deadline برای تحویل شدنی ها
 4. نحوه وارد کردن فعالیتهای دوره ایRecurring task
 5. تنظیمات پیشرفته در نماهای Task usage، Resource usage ، Tracking Gantt و…
 6. تفهیم حالات Effort driven و تجزیه و تحلیل آن، تحلیل سایر حالات برطرف کردن مشکل کمبود منابع علاوه بر جابجایی فعالیت ها مثل:
 • تغییر منابع و زمان فعالیت با استفاده از تبادل مابین آنها
 • استفاده از اضافه کاری
 • تغییر ساعات و شیفتهای روزانه در تقویم پروژه
 • تغییر الگوی توزیع منابع مورد نیاز یا حجم کار در طول زمان فعالیت
 • تغییر الگوی حداکثر تعداد منابع در دسترس (Maximum Unit of R.)
 1. تقویم های منابع
 2. نحوه محاسبه هزینه فعالیت ها ، نمودار CBS، دیاگرام جریان نقدی پروژه و نحوه محاسبه بودجه پروژه
 3. منحنی موز Banana Curve، منحنی S و رسم دیاگرام جریان نقدی در Excel
 4. بهنگام سازی و کنترل پروژه
 5. انواع سیستمهای کنترلی
 6. روشهای وزن دهی به فعالیتها
 7. روشهای تهیه گزارشات پیشرفت و نحوه ارسال اطلاعات گزارش پیشرفت به Excel و رسم منحنی های مربوطه
 8. تکنیک ارزش حاصله Earned Value
 • مکانیزم تکنیک EV
 • کنترل زمانی پروژه با EV
 • کنترل هزینه ای پروژه با EV
 • شاخصهای کنترلی در EV مثل ، CV ، SPI ، CPI و …
 • نکته های EV در MSP و آنچه که آماتورها نمی دانند.
 1. نحوه تعریف Status Date، نحوه تعریف Progress Line و ارتباط آن با Status Date
 2. مفهوم Baseline، روش Save کردن Baselineها و نحوه وارد کردن و مقایسه مقادیر Actual ها با Baseline ها
 3. مفهوم منحنی­های BCWS ،BCWP، ACWP و نحوه رسم آنها در Excel
 4. ارتباط منحنی های BCWS ،BCWP، ACWP با .Status date
 5. سفارشی کردن محیط MSP
 6. نحوه ساخت و تحلیل فیلدهای محاسباتی و ماکروها و ….

برنامه ریزی مدیریت پروژه با Primavera

سرفصل دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار primavera-p6:

 • ×      مروری بر مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنعت
 • ×      معرفی قابلیت های نرم افزار  Primavera 6
 • ×      تعریف EPS، Project، WBS و فعالیتها
 • ×      طراحی ساختار شکست سازمانی OBS
 • ×      مدیریت زمان (تعریف کدینگ فعالیت ها، تعریف فعالیت ها و روابط میان آنها، ساماندهی فعالیت ها براساس WBS ، تعریف و تخصیص تقویم به فعالیت ها، تعریف محدودیت ها، ایجاد برنامه مبنا و کنترل و بهنگام سازی زمانبندی پروژه و رسم نمودار S پروژه)
 • ×      مدیریت منابع(تعریف  دیکشنری منابع، تخصیص منابع، تسطیح منابع، ایجاد برنامه مبنا، کنترل،  برورزرسانی منابع و بررسی و تحلیل گزارشات )
 • ×      مدیریت هزینه (بودجه بندی، بروزرسانی و تحلیل بودجه)
 • ×      گزارشات عملکرد و تحلیل پروژه
 • ×      مدیریت ریسک پروژه
 • ×      مدیریت مستندات پروژه
 • ×      سفارشی نمودن و سایر تنظیمات نرم افزار
 • ×      پیاده سازی Earned value در p6
 • ×      ارتباط p6 با Primavera pert master
 • ×      ارائه چندین نمونه پروژه عملی از صنایع مختلف کشور و انجام مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط نرم افزار P6

موارد تکمیلی نیز به بصورت زیر در خلال موارد ارائه میشود:

 • آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • روش نصب نرم افزار p6
 • آغاز به کار نرم افزار
 • انجام تنظیمات سیستمی
 • تنظیم ساختار سلسله مراتبی سازمان
 • تقویم(Calendar)
 • ایجاد یک پروژه جدید
 • باز کردن پروژه ها
 • بررسی پروژه های سازمان و انجام تنظیمات مربوط به آنها
 • ساختار شکست کار(Work Breakdown Structure)
 • کار کردن با فعالیتها
 • ایجاد روابط بین فعالیتها
 • تعریف نقش های سازمان(Roles)
 • تعریف منابع
 • تحصیص منابع
 • هزینه های مستقل از منابع
 • تعیین نوع فعالیتها
 • زمانبندی پروژه
 • تسطیح منابع
 • بررسی و تحلیل برنامه زمانبندی
 • خط مبنا
 • پیکره بندی برنامه زمانبندی
 • تنظیم محور زمان
 • بهنگام کردن پروژه
 • چاپ نما و گزارش

 


 

کنترل کیفیت آماری وآمار مهندسیSpc , Msa,DOE

گزیده ای از محتوای دوره:

 • مبانی کنترل کیفیت آماری و اصول مدیریت کیفیت
 • روش های کنترل فرایند آماری
 • نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفی متغیر
 • نمودارهای کنترل برای مشخصه های کیفی وصفی
 • بررس موردکاوی های انجام گرفته در صنعت
 • قابلیت فرایند و سیستم های اندازه گیری
 • نمونه گیری پذیرش برای مشخصه های وصفی
 • مرور روش های پیاده سازی نمونه گیری پذیرش در صنعت
 • نمودارهای کنترل جمع تجمعی و میانگین متحرک موزون نمایی
 • نکات کاربردی مدیریت کیفیت در صنایع تولیدی و سازمان های خدماتی
 • معرفی نرم افزار Minitab16

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-TS-18000-14000

 • تاريخچه سيستم مديريت كيفيت 9001 , 14001 و 18001وTS16949
 • مراحل استقرار استاندارد IMS
 • عبارات و اصطلاحات در IMS
 • بيان استاندارد به زبان ساده
 • ساختار و الزامات سيستم مديريت IMS
 • بررسي مستندات مورد نياز بر اساس نيازمنديهاي IMS
 • مروري بر ضرورتهاي حفظ محيط زيست
 • تشريح روش شناسي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي
 • تشریح روش شناسی و نحوه تدوین ارزیابی خطر در یک سازمان
 • انجام کارگاه های عملی جهت آشنایی بیشتری با فعالیتها

 مهندسی ریاضی

از جمله سرفصل های دوره:

 • مقدمه‏ ای در آشنایی با منوهای نرم­ افزار
 • بررسی تفاوت­های متلب با زبان­های برنامه­ نویسی دیگر
 • آشنایی با انواع داده ­ها
 • نحوه ورود ماتریس در محیط نرم ­افزار
 • معرفی توابع مرتبط با ماتریس­ها
 • حل مثال­های مرتبط با داده­ های ماتریسی
 • آشنایی با حلقه­ های for و while
 • حل مثال­هایی برای آشنایی با حلقه­ ها
 • نحوه ورود داده­ های ساختاری
 • حل مثال­هایی برای داده ­های ساختاری
 • نحوه ورود داده­ های سلولی
 • حل مثال­هایی برای داده­ های سلولی
 • معرفی توابع مرتبط با رسم نمودار و حل مثال­های متعدد
 • آشنایی با تابع نویسی
 • حل مثال­هایی برای تابع نویسی
 • بررسی توابعی که در برخی الگوریتم­ های فرا ابتکاری و ابتکاری استفاده می­شود.
 • آشنایی با نحوه خطایابی در برنامه­ نویسی
 • حل مثال­های تکمیلی در برنامه­ نویسی و رفع اشکال
  • آموزش مقدماتی نرم افزار  متلب در خصوص الگوریتم های فراابتکاری
  • آموزش تفاوت‌های الگوریتم‌های دقیق، ابتکاری و فرا ابتکاری
  • آموزش الگوریتم Simulated Annealing به همراه کارگاه کد نویسی
  • آموزش الگوریتم Tabu Search به همراه کارگاه کد نویسی
  • آموزش الگوریتم Genetic  به همراه کارگاه کد نویسی
  • آموزش الگوریتم PSO به همراه کارگاه کد نویسی
  • آموزش چند الگوریتم فرا ابتکاری جدید به همراه کارگاه کد نویسی
  • مروری بر الگوریتم شبکه های عصبی و الگوریتم فازی

 طرحریزی واحد های صنعتی

فصل 1: مفاهیم و کلیات طرح ریزی
فصل 2: مطالعه و طراحی محصول، فرایند و برنامه ریزی ظرفیت
فصل 3: انواع روش های استقرار ماشین آلات
فصل 4: جریان مواد و طراحی آن
فصل 5: انتخاب ماشین آلات-تخمین خرابی
فصل 6: محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز
فصل 7: نیروی انسانی مورد نیاز
فصل 8: طراحی خط تولید
فصل 9: طراحی سیستم حمل و نقل
فصل 10: تعیین خدمات مورد نیاز کارخانه
فصل 11: تعیین فضا
فصل 12: روش های دستی طرح استقرار
فصل 13: الگوریتم های کامپیوتری طرح استقرار
فصل 14: مکان یابی (جایابی)
فصل 15: ارزیابی و پیاده کردن طرح


کارگاه آموزشی زمان سنجی و بالانس خط

هدف دوره: یادگیری روش های مختلف ثبت فعالیت ها، مطالعه و بهبود آن ها

 1. ایجاد توانایی زمان سنجی فعالیت ها با روش های مختلف
 2. یادگیری روش بالانس خطوط تولیدی و مونتاژی به صورت کاربردی
 3. استفاده از نرم افزار در بالانس خط

سرفصل مطالب دوره:

 • مقدمه ای بر مطالعه کار (بهره وری، تاریخچه، اهداف، بخش بندی و مراحل مطالعه کار)
 • مطالعه روش ( مراحل مطالعه روش نمودار فرآیند عملیات، نمودار فرآیند جریان،  نمودار دست راست – دست چپ، نمودار مونتاژ، نمودار تقدم و تأخر، نمودار فعالیت های چندگانه، نمودار انسان- ماشین، نمودار سفر (از- به)، نقشه جریان، اصول اقتصادی حرکت، تربلیگ ها)
 • زمان سنجی به  روش Stop Watch (جمع آوری و ثبت اطلاعات، تقسیم سیکل عملیات به عناصر کاری، ثبت مشاهدات زمان سنجی، تعیین تعداد نمونه های لازم، تعیین ضریب عملکرد، تعیین زمان نرمال، تعیین درصد الونس، تعیین زمان استاندارد)
 • زمان سنجی به روش Basic MOST ( معرفی انواع سیستم های زمان سنجی MOST، مدل های توالی جابه جایی عمومی، جابه جایی تحت کنترل و استفاده از ابزار، محاسبه زمان نرمال)
 • نمونه بردای از کار (روش آماری، روش نوموگرام)
 • تکنیک های کمی تعیین روابط انسان و ماشین
 • بالانس خط (تعاریف، راهکارهای متعادل سازی خط تولید، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته، معرفی تکنیک های بالانس خط، بالانس خط به روش RPW)
 • آموزش کامل نرم افزار بالانس خط Flexible Line Balancing (FLB)
 • تجربیات پروژه های زمان سنجی و بالانس خط (تشریح بیش از 30 مسئله  و موضوع کاربردی)

کارگاه آموزشی برنامه ریزی تولید

۱ – دسته بندی سیستمهای مختلف تولیدی

۲- انواع نظامهای تولیدی ۳- افقهای برنامه ریزی

۴- پیش بینی تقاضا

    اهمیت پیش بینی در سازمانهای تولیدی

    روشهای پیش بینی

۵- نظام برنامه ریزی منابع ساخت (  MRPII )

     برنامه ریزی تولید ادغامی ((AP

     برنامه ریزی منابع مورد نیاز(RRP)

    برنامه زمانبندی مادر(MPS) 

    برنامه ریزی ظرفیت سرانگشتی (RCCP)

   برنامه ریزی نیازمندی های مواد (MRP)

         مفهوم BOM و استفاده های آن

         انواع BOM

  برنامه ریزی نیازمندی های ظرفیت (CRP)

          زمانسنجی و کارسنجی

          مفهوم BOL و استفاده های آن

  برنامه ریزی مونتاژ نهایی(FAP)

           بالانس خطوط تولید

       کنترل عملیات تولیدی(PAC)

        راندمان منابع تولید

         اثر بخشی تولید

         انحرافات از برنامه تولید

         اثر بخشی کلی تجهیزات(OEE)

       کنترل خرید و تدارکات

       برنامه ریزی بودجه

۶- برنامه ریزی تولید در سیستمهای کارگاهی

۷- سیستمهای خرید و انبارداری

2 دیدگاه در “گزیده سرفصل دوره ها

 • شهریور 18, 1395 در 9:02 ق.ظ
  Permalink

  عارضه یابی هم بزارین سرفصلهاشو

  پاسخ دادن
 • شهریور 18, 1395 در 9:04 ق.ظ
  Permalink

  دوره هاتون کاربردیه؟ یا تيوریه؟

  پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 1