استقرار و مشاوره اخد ایزو ISOTS 16949

download (1) images

[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c/” color=”blue” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]فیلم آموزش تشریح الزامات استاندارد ایزو ISO9001:2015[/symple_button]

 
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی
ISO/TS چیست؟
این استاندارد از به هم پیوستن و هماهنگ شدن استاندارد های تضمین کیفیت ،CCFA ،VDA ،QS 9000، بوجود آمده است.
ISO/TS به عنوان مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که مورد قبول شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است.
طبق قواعد ISO انتشار یک استاندارد بین المللى نیاز به طى تشریفات خاصى دارد، در مواردی که به دلیل نیاز بازار به وجود یک مدرک لازم است مدرک سریعتر در اختیار قرار گیرد سازمان ISO اقدام به انتشار یک مشخصه فنى (Technical Specification) مى نماید و آن را با علامت ISO/TS منتشر مى نماید.
 ISO/TS 16949 چیست؟
ISO/TS16949 پس از انتشار ظرف سه سال مورد بررسى و بازنگرى مجدد قرار گرفت  که ماحصل این کار بازنگرى سال ۲۰۰۲ این مشخصه فنى و انتشار ISO/TS 16949:2002 مى باشد. همچنین ظرف شش سال این نسخه فنى مورد بررسى مجدد قرار گرفته و به صورت یک استاندارد بین المللى منتشر شده است.
با توجه به استقبال صنعت خودرو از این مشخصه فنى و پذیرش آن توسط خودروسازان عضو IATF امروزه سیستم کیفیت بر مبناى ISO/TS 16949 رایجترین الگوى سیستم مدیریت کیفیت در جهان مى باشد بازنگرىدوم این مشخصه فنى بر اساس الزامات ISO 9001:2000 و بر اساس رویکرد فرآیندى تدوین شده و حتى خودروسازان آمریکایى اعلام نموده اند که این مشخصه فنى به عنوان الزامات آنها نیز قابل قبول است.
صنعت خودرو نمونه ای از صنایعی است که مجموعه ای از ویژگی هایی نظیر پیچیدگی محصول ، اهمیت بالای کیفی، الزامات ایمنی، بازار گسترده فروش، ضریب اشتغال زایی قابل توجه و . . . را همزمان دارا می باشد. با در نظر گرفتن تمام ویژگی ها، سیستم مدیریت کیفیتی که برای یک مجموعه تولید کننده خودرو و یا قطعات آن گزینش می گردد، باید حائز شرایط و الزاماتی باشد که توانایی پاسخگویی به تمامی موارد فوق را دارد باشد. سرمایه گذاریهایی که در سطح جهان در صنعت خودرو صورت گرفته و نیز توجه دقیق به زنجیره های عرضه   (Supply Chain)  و تلاش خودرو سازان به ارتقاء تامین کنندگان این صنعت، از دیر باز عاملی برای ایجاد استانداردهای معتبری ، همچون QS 9000 وVDA 6.1 بوده است .
مزایای استقرار ISO/TS 16949:2009
انطباق کامل با استاندارد ISO 9001 و قابلیت تلفیق به خصوص برای واحدهای تولیدی که هم برای صنعت خودرو و هم خارج از آن فعالیت می نمایند.
قابلیت انطباق و سازگاری با استاندارد مدیریت زیست محیطی  ISO 14000
استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت فرآیند گرا که متضمن ایجاد بهبود مداوم در سازمان و حرکت به سمت مدلهای TQM و تعالی سازمان است.
قابلیت انطباق سیستم با الزامات خودرو سازان ایرانی دیگر (ایران خودرو، کرمان خودرو و….)
استفاده از مزایای عمومی سیستمهای مدیریت کیفیت
دامنه کاربرد 
با توجه به موارد مندرج در مشخصة فنی ISO/TS 16949:2009 این الزامات با هدف جلوگیری از ممیزیهای مکرر مراجع صدور گواهینامه و ایجاد یک رویکرد واحد در مورد سیستمهای مدیریت کیفیت سازمانهای تولید کننده و تامین کننده قطعات خودرو تدوین شده است. این مشخصه برای محلهایی از سازمان که در آنجا قطعات مشخص شده توسط مشتری برای تولید و یا خدمات پس از فروش ساخته می شوند کاربرد دارد. بخشهای پشتیبان (مانند مراکز طراحی ، دفتر مرکزی و مراکز توزیع) به عنوان بخشی از سازمان ممیزی می شوند ولی نمی توانند به تنهایی
گواهینامه دریافت نمایند این مشخصه فنی می تواند برای زنجیره تامین خودروسازی نیز استفاده شود. (پیمانکاران فرعی ، قطعه سازان طرف قرارداد با خودرو ساز)
چه کسی سود می برد؟
عرضه کنندگان مستقیم و غیر مستقیم، کارخانه های خودرو سازی که هدفشان حفظ و یا بدست آوردن جایگاه در وضعیت رقابتی بازار با استفاده از تولید قطعات با کیفیت بالاتر است.
شرکت های دارنده گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت سری ISO 9001 که مایل به رشد و توسعه استراتژی سیستم کیفیتی خود می باشند.
چه چیزی به دست می آید؟
بهبود استراتژی شرکت
رضایت کارکنان
رضایت مشتری و تولید کنندگان
فرآیند بهبود مستمر
توجه به پیشگیری از بروز خطا
استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیری فرآیند
ارزش افزوده بیشتر در فعالیتها
اطمینان از آنکه رضایت مشتری در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند
مراحل پیاده سازی:
الف ) شرح خدمات :
ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بین المللی ISO/TS16949:2009 تا مرحله اخذ تائیدیه شرکت گواهی دهنده و مراحل اجرایی آن به شرح زیرمی باشد :
الف – شناخت :
1- شناخت وضع موجود واحد صنعتی براساس استاندارد ISO/TS 16949:2009 مشتمل بر ساختار سازمانی ، فرآیند های اصلی سازمان ، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظرو فهرست نیازهای اصلی برای ادامه کار و ارائه گزارش آن.
ب – آموزش و طراحی سیستم:
2- آموزش استانداردISO/TS 16949:2009 و ابزارهای کیفیت مربوطه .
3- تشکیل و توجیه اعضای کمیته راهبری ISO/TS 16949:2009 کمیته های فرعی مربوطه و تعیین مسئولیتهای ایشان.
4- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در زمینه شناسایی و طراحی /اصلاح فرآیندها و سیستمهای مورد نیاز و مستندسازی آنها و تدوین روشهای اجرایی (Procedures) برای کلیه الزامات استاندارد.
5- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در استقرار روش APQP
6- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در استقرار تکنیک FMEA
7- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در استقرار تکنیک MSA
8- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در استقرار تکنیک SPC
9- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در استقرار تکنیک تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت (COQ)
10- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در استقرار فرآیند تایید قطعات تولیدی (PPAP)
11- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در استقرار تکنیک بهبود مستمر (CIP) و تعریف و اجرای پروژه بهبود مستمر
12- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در زمینه تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری (Work-instructions) ، طرح کیفیت و طرح های کنترل.
13- تهیه نظام نامه کیفیت (Quality Manual) شامل :
– تدوین خط مشی کیفیت (Quality Policy) واحد صنعتی
– تدوین مسئولیتها، اختیارات و ارتباطات کاری کارکنان مؤثر بر کیفیت و نیز همکاری در تعیین و انتخاب نماینده مدیریت، ممیزان داخلی و تعیین جایگاه آنها در چارت سازمانی (در صورت نیاز)
– تصویب نظام نامه کیفیت براساس عناصر استاندارد ISO/TS 16949:2009
14- تعریف ورودی و خروجی جلسات بازنگری مدیریت بر اساس الزامات استانداردهای ISO/TS16949:2009 و ISO9004
ج – ممیزی :
1- همکاری و مشارکت مشاور با کارشناسان واحد صنعتی در زمینه استقرار نظام ممیزی داخلی
2- انجام یک نوبت ممیزی داخلی بر اساس چک لیست مدون مطابق با شرایط سازمان و بر اساس رویکرد فرآیندی توسط مشاور و ممیزان داخلی واحد صنعتی بر روی نظام کیفیت و شناسایی مغایرتها و عدم تطابقهای احتمالی
3- حضور در مرحله ممیزی نهایی (Final-Audit) که توسط شرکت گواهینامه دهنده انجام خواهد شد و مشاور همکاری لازم را در این زمینه با واحد صنعتی به منظور اخذ تائیدیه شرکت گواهی دهنده خواهدداشت .