دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت

دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت

شرکت بهينه گستر صنایع آرمان در راستاي ارتقاي نيروي انساني اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت كارشناسان و مدیران مهندسي صنايع و مديريت بارويكرد تعالي كارشناسان در محيط كسب و كار مي نمايد

 
 

نام دوره آموزشی

نام نرم افزار مورد استفاده حداکثر مدت دوره هزینه دوره عمومی(تومان) تاریخ برگزاری
امکانسجی و اقتصاد سنجی و طرح توجیهی پروژه ها

Comfar III

(سرفصل)

24ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
آموزش برنامه ریزی کنترل پروژه آموزش نرم افزارهای مدیریت پروژهMicrosoft project, primavera

Microsoft project ,Primavera

(سرفصل)

24ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
برنامه ریزی و کنترل تولید و کنترل موجودی

WINQSB,FLEXCIBLE LINE

(سرفصل)

16ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
آموزش برنامه ریزی و کنترل موجودی

Winqsb

(سرفصل)

36 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
تعمیرات نگهداری بهره ور

Access, Excel

16ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
برنامه ریزی حمل و نقل و سفرهای درون شهری و چراغ های راهنمایی

Excel

36 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
آموزش کنترل کیفیت آماری SPC

MinitabوStatistica

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
تجزیه و تحلیل اندازه گیری MSA

MinitabوStatistica

 

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
طراحی آزمایشات DOE

MinitabوStatistica

 

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
آدیت محصول به روش SQFE

Excel

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
تجزیه و تحلیل خطا FMEA

Excel

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
هزینه های کیفیت COQ

Excel

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
خطا ناپذیر سازی POKA YOKE

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

Excel,Word

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
سیستم مدیریت کیفیت ISOTS16949 صنعت خودروسازی

Excel,Word

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

Excel,Word

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی در کارOHSAS18000                Excel,Word

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
سیستم مدیریت پروژه ISO10006

دانش مدیریت پروژه  PMBOK

Excel,Word

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
سیستم مدیریت انرژیISO50001

Excel,Word

(سرفصل)

24 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
آموزش طرحریزی واحد های صنعتی و مهندسی صنایع و جریان مواد و چیدمان و لی اوت کارخانه

Excel,ALDEP,CRAFT,FLEXCIBLE LINE

(سرفصل)

28ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
آموزش زمان سنجی و مطالعه کار و بالانس خط

VISIO,EXCEL,FLEXCIBLE LINE

(سرفصل)

16ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
شبیه سازی واحد های صنعتی و جریان مواد

Arena

36 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
تحلیل سیستم های پویا و دینامیک

Vensim Ple

16ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
آموزش تحقیق در عملیات آموزش نرم افزار تحقیق در عملیات  GAMS, Winqsb ,SOLVER EXCEL,MATLAB
LINDO,DS,LINGO
36 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
تصمیم گیری چند معیاره ، چند هدفه

VB6,Excel,DECISIONLAB

16ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
اقتصاد مهندسی و اقتصاد سنجی

Excel,Eviews

16ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
اموزش Matlab

Matlab, الگوریتم های متاهیورستیک PSO و ژنتیک ، ممتیک ، مورچگان ، غیره

24ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
آموزش نرم افزار های   آفیسOFFICE

Access, Excel, Word , VISIO

36 ساعت شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00
تدوین استراتژی به روش SWOT

Excel

16ساعت

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00

تعالی سازمانی EFQM

Excel

16ساعت

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00

عارضه یابی

Excel

16ساعت

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00

مهندسی ارزش Value engineering

Excel

16ساعت

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00

 
 ساعات برگزاری:
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا 20:00 و جمعه از ساعت 08:00 تا 18:00 
 
محل برگزاری کلاسهای آموزشی : 
بصورت آنلاین و حضوری است

هزينه دوره ها بصورت اختصاصی :ساعتی توافقی است
شماره تماس :09123455849