طرح توجیهی فست فود زنجیره ای
|

طرح توجیهی فست فود زنجیره ای

#طرح_توجیهی #فست_فود زنجیره ای با موفقیت تحویل کارفرما محترم گردید ظرفيت ساليانه ٥٢٠٤٣٥ سفارش ميزان سرمايه گذاري (ثابت) ٧۱٣٠٠٠٠ میلیون ريال ميزان تسهيلات سرمايه ثابت ٣٥٠٠٠٠ ميليون ريال ميزان تسهيلات سرمايه در گردش ٥٠٠٠٠ ميليون ريال ميزان آورده ٣٦٣٠٠٠ ميليون ريال دوره بازگشت سرمايه ٣,۱٣ سال نرخ بازگشت سرمايه ۶۳ درصد ميزان اشتغال زايي (تعداد…