طرح توجیهی تولید متیل استات
|

طرح توجیهی تولید متیل استات

متیل استات (Methyl acetate) مایعی است خنثی و بدون رنگ که بویی استر مانند دارد. این ماده با نام متیل اتانوئات یا متیل استر اسید استیک نیز شناخنه می شود. Methyl acetate از واکنش متانول با استیک اسید و سپس تقطیر محصول نهایی تولید می شود. این ماده حلال بسیار خوبی برای نیتروسلولز، سلولز استات،…