طرح استخراج سیلیسیوم جهت تولید صفحات خورشیدی-منبع جدید ثروت در ایران
|

طرح استخراج سیلیسیوم جهت تولید صفحات خورشیدی-منبع جدید ثروت در ایران

در حالی که ایران دهمین کشور بزرگ دارنده ذخایر سیلسیوم در دنیا است، همچنان برای ساخت صفحات خورشیدی به واردات شمش سیلیکونی نیاز دارد. در شرایطی که موج جایگزینی نیروگاه‌های خورشیدی به جای نیروگاه‌های حرارتی در غرب آسیا به راه افتاده، ذخایر طلای بی‌رنگ یا همان سیلسیوم فعلی ایران توانایی تامین نیاز ساخت ۴۳ هزار…