طرح توجیهی تولید کیف و کفش -فرصت سرمایه گذاری۱۴۴

طرح توجیهی تولید کیف و کفش -فرصت سرمایه گذاری۱۴۴

هدف از اجراي طرح، احداث کارخانه تولید کفش با ظرفیت یک میلیون و ششصدهزار جفت کفش در سال و به صورت سه نوبت كاری 8 ساعته درروز و300 روز كاري در سال مي باشد. طرح فوق در زميني به مساحت 9 هزار متر مربع و زيربنايي در حدود 4200 متر مربع احداث مي گردد.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید کیف و کفش
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 1 میلیون و 600 هزار جفت در سال
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید کیف و کفش: 135 نفر
ابعاد اقتصادي طرح تولید کیف و کفش
قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید کیف و کفش: 22400 میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاري ثابت : 56000 میلیون ريال
ارزش خالص دارایی:28700 میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:28 درصد