پرورش کاکتوس اپونتیا
|

پرورش کاکتوس اپونتیا

📌کاکتوس اپونتیا یا کاکتوس انجیر تیغی یک کاکتوس زیبا با پرورشی بسیار ساده است. ظاهری براق، بزرگ و رنگی دارد. گل‌های کاکتوس علاوه بر زیبایی ظاهری و استفاده خوراکی، در تصفیه هوا نیز مؤثر است. کاکتوس، به انگلیسی Cactus، بانام علمی Cactaceae، گیاهی چندساله، از خانواده گیاهان گل‌دار (Caryophllales) است. کاکتوس با ۱۳۹ جنس و…