تولید باطری خودرو
|

تولید باطری خودرو

باتری ها سه وظیفه مهم را بر عهده دارند. ۱-تامین برق مورد نیاز زمانی که موتور خاموش است جهت استفاده از وسایل برقی خودرو ۲-تامین برق لازم برای استارتر ۳-کمک به سیستم شارژ زمانی که تعداد مصرف کنندگان بالاست و آمپر مصرفی زیاد می شود. باتری ها را به روش های مختلفی دسته بندی می…