آینده روشن قهوه
|

آینده روشن قهوه

 رشد 250 درصدی واردات قهوه طی 5 سال گذشته به کشور، نشان از وجود فرصت در این صنعت برای بخش پائین دستی دارد. در سال 2023 میزان گردش مالی قهوه در ایران 147.5 میلیون دلار بوده که بر اساس پیش بینی ها این رقم در سال 2028 به 196.6 میلیون دلار خواهد رسید این در…