هزینه ساخت هر متر فضای درمانی و بهداشتی
|

هزینه ساخت هر متر فضای درمانی و بهداشتی

هر تخت بیمارستانی به حدود ۱۰۰ متر فضا نیاز دارد بنابراین برای ساخت یک پروژه ۱۰۰ تختی به ۱۰۰۰۰۰ متر مربع زیربنا نیاز است. هزینه ساخت هر متر فضای درمانی در ایران چیزی نزدیک به ۱۰۰۰ دلار است (نرخ تسعیر ارز در هر زمان میتوانید در نظر بگیرید) بنابراین برای یک پروژه ۱۰۰ تختی نزدیک…