فرصت سرمایه گذاری شماره 157-طرح تولید انجین موتور سیکلت

فرصت سرمایه گذاری شماره 157-طرح تولید انجین موتور سیکلت

معرفي طرح تولید انجین موتور سیکلت
موتور سیکلت یک خودرو محسوب می گردد که در گروه خودروهای دو چرخ طبقه بندی می گردد . یک موتورسیکلت از مجموعه های مختلف تشکیل یافته است که انجین نیز یکی از مجموعه های فوق تلقی میگردد.
انجین عامل ایجاد حرکت در موتور سیکلت و یا به عبارت ساده تر قوای محرکه آن می باشد . این مجموعه همان موتور موتورسیکلت است که از نوع موتورهای احتراقی دو یا چهار زمانه محسوب می گردد و به وسیله سوخت بنزین کار می کند. موتور یا انجین موتورسیکلت در قدرت های مکانیکی مختلف تولید و عر ضه می گردد ولی در کشور ما مطابق مقررات صرفاً انجین در قدرت های 50 تا 150 سی سی حجم موتور تولید و عرضه می گردد به طوری که تحت این حجم موتور قدرت مکانیکی از حدود سه تا ده اسب بخار را تولید می نماید.
از نقطه نظر نوع عملکرد انجین ها باید گفت که دو مکانیزم در این موتورها طراحی و اجرا می گردد در مکانیزم اول، موتور از نوع دو زمانه و در مکانیزم دوم از نوع چهارزمانه است که اخیراً اداره راهنمایی و رانندگی شهرهای بزرگ شماره گذاری موتور سیکلت ها با موتور دو زمانه را به دلیل بالا بودن میزان آلایندگی آنها ممنوع کرده و بدینوسیله در حال حاضر بخش قریب به اتفاق موتور سیکلت های تولیدی کشور از نوع چهارزمانه است. انجین ها براساس قدرت مکانیکی و حجم موتور طبقه بندی می گردند که در کشور ما طبقه بندی براساس حجم موتور معمول تر می باشد. به عنوان مثال یک موتور سیلکت 125 به مفهوم آن است که حجم موتور (انجین ) آن موتورسیکلت از حجمی معادل 125 سی سی برخوردار می باشد و بدینوسیله با انتخاب حجم های متفاوت انجین ها، امکان تولید و عرضه موتورسیکلت با قدرت های مکانیکی مختلف به وجود آمده است .