طرح توجیهی تولید فلورین-فرصت سرمایه گذاری۲۴۶

طرح توجیهی تولید فلورین-فرصت سرمایه گذاری۲۴۶

 نام فلورين فلورين Fluorine و فلوئوراسپار Fluorspar از واژه لاتين Fluere به معناي جريان يا فلاكس گرفته شده است. فلورين يكي از عناصر كمياب و نادري است كه در سنگ هاي پوسته زمين يافت مي شود. فلورين هجدهمين عنصر فراوان در پوسته زمين است و ميانگين آن در پوسته زمين در حدود 300 پي پي ام است. 

فلورين يك هالوژن گازي است به رنگ زرد متمايل به خاكستري با نماد F ، عدد اتمي 9 ، وزن اتمي 9984/18، وزن مخصوص 696/ 1 گرم بر سانتي متر مكعب ، نقطه جوش /05 188 -درجه سانتي گراد و نقطه ذوب 219,52 -درجه سانتي گراد . فلورين در گروه 17( VA) جدول تناوبي به عنوان هالوژن بوده و در دوره 2 قرار دارد. فلورين مهمترين منبع تأمين فلوئور در طبيعت است.

  موارد مصرف:

 – صنايع فولادسازي 85- 75 هزار تن

-ساير صنايع (شيشه سازي سراميك 1-2 (هزار تنصنايع

-توليد الكترود جوشكاري 1-5 هزار تنصنايع

-توليد آلومينيوم 5-10 هزار تن