طرح توجيهي راه اندازی فروشگاه عینک -فرصت سرمايه گذاري١٤٣

طرح توجيهي راه اندازی فروشگاه عینک -فرصت سرمايه گذاري١٤٣

هر کسی در هر جایی و در هر سنی ممکن است از عینک استفاده کند. این ابزار بینایی سنجی که در دو نوع آفتابی و طبی عرضه می شود، کمک فراوانی به بهبود دید می کند. به طور معمول هر فردی عینک را برای مقصود خاصی استفاده می کند. بعضی برای رفع ضعف بینایی و برخی دیگر برای محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر عینک به چشم می گذارند.
باتوجه به نیاز سالانه 5میلیونی کشور به عینک طبی و 3میلیونی به عینک آفتابی، بازار مطلوب و مناسبی را در مورد این کالای توان بخشی به وجود آورده است. ضمن اینکه به 20میلیون زوج عدسی هم نیازمندیم که همه آنها از طریق واردات تأمین می شود.
سرمایه اولیه راه اندازی فروشگاه عینک
سرمایه گذاری برای راه اندازی یک مغازه عینک فروشی که کار عینک سازی هم بکند، دو قسمت است؛ یکی هزینه تهیه مغازه (خرید یا اجاره) و دیگری تهیه عدسی و فریم عینک به اضافه ابزارآلات و وسایل موردنیاز برای تراش عدسی و تعمیرات فریم عینک. برای خرید ابزار و وسایل لازم بین 20 تا 40میلیون تومان باید کنار بگذارید.
می توان برخی از وسایل کار را از عمده فروشی ها به صورت دست دوم تهیه و برای خرید کالای اصلی باید بین 3 تا 5میلیون تومان هزینه کرد. نرخ اجاره بها هم بین 4 تا 10میلیون تومان برای هر ماه متغیر است. به طور کلی سرمایه اولیه برای ورود به این صنف با احتساب همه هزینه های مربوط به اجاره و رهن، تامین کالا و دستگاه ها بین 150 تا 200 میلیون تومان است.
سرمایه اولیه راه اندازی فروشگاه عینک
سرمایه گذاری برای راه اندازی یک مغازه عینک فروشی که کار عینک سازی هم بکند، دو قسمت است؛ یکی هزینه تهیه مغازه (خرید یا اجاره) و دیگری تهیه عدسی و فریم عینک به اضافه ابزارآلات و وسایل موردنیاز برای تراش عدسی و تعمیرات فریم عینک. برای خرید ابزار و وسایل لازم بین 20 تا 40میلیون تومان باید کنار بگذارید.
می توان برخی از وسایل کار را از عمده فروشی ها به صورت دست دوم تهیه و برای خرید کالای اصلی باید بین 3 تا 5میلیون تومان هزینه کرد. نرخ اجاره بها هم بین 4 تا 10میلیون تومان برای هر ماه متغیر است. به طور کلی سرمایه اولیه برای ورود به این صنف با احتساب همه هزینه های مربوط به اجاره و رهن، تامین کالا و دستگاه ها بین 150 تا 200 میلیون تومان است.