طرح توجیهی مجتمع تجاری تفریحی در شهرستان ابهر با نرم افزار کامفار COMFAR

طرح توجیهی مجتمع تجاری تفریحی در شهرستان ابهر با نرم افزار کامفار COMFAR

طرح توجیهی مجتمع تجاری تفریحی در شهرستان ابهر با نرم افزار کامفار COMFAR

طرح توجیهی مجتمع تجاری تفریحی در شهرستان ابهر با نرم افزار کامفار COMFAR توسط شرکت بهینه گستر صنایع آرمان با موفقیت به اتمام رسید
🌏http://bgsarman.ir
📡https://t.me/bgsarman1

طرح توجیهی مجتمع تجاری تفریحی در شهرستان ابهر

طرح توجیهی مجتمع تجاری تفریحی

طرح توجیهی مجتمع تجاری تفریحی در شهرستان ابهر
طرح توجیهی مجتمع تجاری تفریحی در شهرستان ابهر با نرم افزار کامفار COMFAR توسط شرکت بهینه گستر صنایع آرمان با موفقیت به اتمام رسید
هزینه سرمایه گذاری در طرح در حالتهای مختلف از 36 میلیارد تومان تا 105 میلیارد متغیر بوده است. دارای وام 15 میلیاردی نیز است. دوره بازگشت سرمایه حدود 4 سال برآورد شده است.
طرح مذکور دارای پارکینگ و فست فود و فودکورت و غیره است.