طرح توجیهی بسته بندی میوه پسته و انجیر

طرح توجیهی بسته بندی میوه پسته و انجیر

طرح توجیهی بسته بندی میوه پسته و انجیر با نرم افزار کامفار COMFAR در استان سمنان توسط شرکت بهینه گستر صنایع آرمان با موفقیت اتمام یافت
حجم ریالی طرح یک میلیارد تومان برآورد شده و بازده طرح ۷۸ درصد است و اشتغال زایی ۱۱ نفر و بازگشت سرمایه گذاری طرح دو سال و نیم است