طرح توجيهي فرآوری عسل-فرصت سرمايه گذاري١١٩

طرح توجيهي فرآوری عسل-فرصت سرمايه گذاري١١٩

معرفي طرح فرآوری عسل
طرح مورد نظر احداث يك واحد فرآوري عسل (بسته بندي) با ظرفيت عملي 193.5 تن معجون عسلي و 170 تن عسل مخلوط با ميوه و 630 تن عسل بسته بندي در سال مي باشد.
نوع و مشخصات فرآوری عسل
عسل طبيعي تركيبي مملو از انواع قندهاي ساده( عمدتا فروكتوز و گلوكز )ميباشد و فاقد فيبر است و مهمترين خاصيت اين محصول علاوه بر خواص غذايي، خواص دارويي ميباشد.
بررسي بازار فرآوری عسل
مصرف کنندگان عمده: داخلي
میزان تقاضا : 89 تن شامل 56 تن عسل طبيعي و 7.1 تن معجون عسلي
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید هر طرح:
215 تن معجون عسلي و 188 تن عسل مخلوط با ميوه و 700 تن عسل بسته بندي در سال
روش تولید و تکنولوژی فرآوری عسل
ابتدا عسل در استراكتور از شانه هاي عسل خارج و در يك تانك دوجداره نگهداري ميشود. پس از كفگيري و تصفيه عسل صاف و يكنواخت بدست ميآيد. عسل حاصل از مرحله قبل، در ميكسر با خشكبار مخلوط ميشود. عسل مخلوط با ميوه جات نيز به همين ترتيب توليد ميشود. در نهايت هريك از محصولات در اوزان مختلف در ظروف PET يا ساشه و … متناسب با نوع مصرف بسته بندي ميشوند.
مساحت زمین: 6300 متر مربع
سطح زیربنا : 1800 مترمربع
امکانات زیربنایي مورد نیازطرح توجیهی فرآوری عسل
-میزان آب مصرفی:460 مترمكعب در سال
– میزان برق مصرفی: 214،344 كيلووات ساعت در سال
-تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح فرآوری عسل: 32 نفر