طرح توجيهي تولید کربن فعال -فرصت سرمايه گذاري١٢٠

طرح توجيهي تولید کربن فعال -فرصت سرمايه گذاري١٢٠

فعال به عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی میباشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولد میشود و تحت عملیات فعالسازی قرار میگیرد.با توجه به نوع موادخام مصرفی، کربنهای فعال دارای اندازه منفذ و شکلهای متفاوت هستند و از طرفی با توجه به اندازه منفذ و توز یع اندازه دارای کاربردهای گسترده و ویژه ای میباشند.
نوع و مشخصات تولید کربن فعال
کربنهای فعال شده به دلیل مساحت گسترده آنها، ساختار منفذی، ظرفیت جذب بالا و قابلیت فعالسازی مجدد سطح، یک ماده منحصربه فرد میباشند. کاربرد مهم و قابل اهمیت آنها در جداسازی بو، رنگ، مزه های غیردلخواه از آب در عملیات های خانگی و صنعتی، بازیافت حلال، تصفیه هوا به ویژه در رستورانها، صنایع غذائی و شیمیائی میباشد، همچنین با موادغیرآلی به عنوان کاتالیست نیز استفاده میشوند. در داروسازی نیز برای مبارزه با یک نوع باکتری خاص مورد استفاده قرار میگرند. و به عنوان جدا کننده اسیدهای آروماتیک از حلال در داخل اسید استیک نیز میتوان از کربن فعال استفاده کرد. کربنهای فعال شده محصولات پیچیده ای میباشند و به تبع طبقه بندی براساس رفتار، مشخصات سطح و روش آماده سازی آنها مشکل میباشد، هر چند یک سری طبقه بندی براساس مشخصات فیزیکی آنها انجام شده است.
بررسي بازار تولید کربن فعال
مصرف کنندگان عمده: صنايع غذايي، دارويي، شيميايي، بهداشتي و…
میزان تقاضا : در حال حاضر 12000 تن
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید هر طرح:
واحدهاي 2 هزار تني
روش تولید و تکنولوژی تولید کربن فعال
کربن فعال شده از پیرولیز مواد کربنی از قبیل چوب، زغال سنگ و هسته میوه ها یا پلیمرهای مصنوعی از قبیل ریون، پلی اکریلونیتریل یا فنولیک حاصل میگردد و در مراحل بعدی تحت عملیات فعالسازی قرار میگیرد. پیرولیز مواد کربنی، بدون حضور هوا، باعث تخریب مولکولهای غیرآلی میشود که یک ماده قیری شکل حاوی موادگازدار خواهد بود و در نهایت یک جسم جامد کربنی از آن ایجاد خواهد شد. جسم تولیدشده دارای تعداد زیادی حفره های بزرگ و دارای سطح ویژه ای در حد چندین مترمربع برگرم میباشد.
مساحت زمین: 7 هزار متر مربع
سطح زیربنا : 3500 مترمربع
امکانات زیربنایي مورد نیازطرح توجیهی تولید کربن فعال
-میزان آب مصرفی:7000 مترمكعب در سال
– میزان برق مصرفی: 3398000 كيلووات ساعت در سال
– میزان گاز مصرفی: 444000
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید کربن فعال: 48 نفر