طرح توجيهي تولید ورق نورد سرد (ورق روغنی) -فرصت سرمايه گذاري١٣٣

طرح توجيهي تولید ورق نورد سرد (ورق روغنی) -فرصت سرمايه گذاري١٣٣

ابتدا فرآیند اسیدشویی بر روی ورق گرم نوردیده (ورق سیاه) صورت گرفته و سپس به منظور کاهش ضخامت ورق مورد نظر، نورد دو سویه بر روی آن انجام می شود. برای کاهش کشش ناشی از پیچش و لبه بری کویل ها و ارسال آن به خط بازپخت، محصول تولیدی در خط نورد سرد بازپیچی می شود. در خط بازپخت عملیات حرارتی و بازپخت کویل ها به منظور بهبود و یکنواخت سازی ساختار متالورژیکی و همچنین دست یابی به خواص مکانیکی مورد نظر در کوره های مخصوص صورت می پذیرد.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید ورق نورد سرد (ورق روغنی)
ظرفیت تولید : 550000 تن
مساحت زمین: 80000 متر مربع
ابعاد اقتصادي طرح تولید ورق نورد سرد (ورق روغنی)
قیمت ماشین الات و تجهیزات تولید ورق نورد سرد (ورق روغنی): 190 میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاري ثابت : 333 میلیون ريال
پیش بینی شاخص هاي اقتصادي طرح تولید ورق نورد سرد (ورق روغنی)
نرخ بازده داخلی: 44.8 درصد