ارزیابی زنجیره تامین با مدل اسکور Scor

ارزیابی زنجیره تامین با مدل اسکور Scor

مدل مرج ارزیابی عملکرد زنجیره تامین یا مدل اسکور (SCOR)

مدل SCOR يک مدل استاندارد و فرآگير را ارائه مي‌دهد و مزيت اصلي ارزيابي عملکرد توسط اين مدل نسبت به مدل‌هاي پيشين، فرآيند گرا بودن ديدگاه اين مدل است. در نتيجه اين ديدگاه فرآيند گرا، پيکره سلسله مراتبي و ساختار يافته‌اي از ارزيابي‌ها و معيار‌ها بوجود مي‌آيد که يک ديد کلي نسبت به زنجيره تأمين به همه مديران زنجيره تأمين مي‌دهد. از آنجايي که مدل SCOR يکي از نمونه‌هاي مناسب سيستم‌هاي ارزيابي عملکرد فرآيند گرا مي‌باشد و يک مدل جامع و استاندارد در اين زمينه است، در اين پژوهش تلاش شده بر پايه اين مدل و شاخص‌هاي ارائه شده در سطح اول اين مدل و تکنيک‌هاي تحقيق در عمليات مدلي جهت ارزيابي عملکرد مديريت زنجيره تأمين ارائه شود.

تعریف مدل اسکور 
مدل اسکور سرواژه عبارت Supply-Chain Operations Reference Model (SCOR) به معنای مدل مرجع عملیات زنجیره تامین است. مدل SCOR به عنوان اولين چارچوب کلي براي ارزيابي وبهبود مديريت وعملکرد زنجيره تأمين به شمار مي‌رود. اين مدل داراي تعاريف استاندارد، واژه شناسي و واحدهاي اندازه گيري بسيار وسيعي براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين مي‌باشد. اين مدل مرجع به منظور طراحي، ارزيابي ومقايسه ويژگي‌هاي خاص فرآيندهاي زنجيره تأمين در سازمانهاي مختلف در ساختاري مشخص به وجود آمده است. اين ساختار مشخص باعث مي‌شود تا سازمان‌ها بتوانند از تکنيک‌هاي برتر در راستاي بهبود عملکرد زنجيره تأمين خود استفاده کنند.

مدل SCOR اولين مدلي است که از آن مي‌توان براي پيکر بندي زنجيره تأمين براساس استراتژي تجاري استفاده کرد. اين مدل توصيفي مشخص وغير مبهم از هزاران فعاليت زنجيره‌هاي تأمين ارائه مي‌کند. همچنين رويه ارزيابي عملکردي وابزار کمکي مناسب هر فعاليت نيز در اين مدل ارائه شده است. مدل مرجع عملياتي باعث مي‌شود تمام قسمت‌ها وسازمان‌هاي درگير در زنجيره تأمين يکپارچه براي افزايش بهره وري همکاري نمايند. مدل SCOR مفاهيم شناخته شده مهندسي مجدد، مطالعات تطبيقي وارزيابي عملکرد را در قالبي ميان کاربردي به صورت يکپارچه ارائه مي‌کند. ورودي اين مدل وضعيت موجود ( AS-IS) وخروجي آن وضعيت بهبود يافته مطلوب (To-Be) است. اين مدل راهکاري براي کمي نمودن عملکرد شرکت‌هاي مشابه بيان مي‌کند و اهداف داخلي سازمان را براساس نتايج “بهترين در رده ” تعيين مي‌کند. همچنين تکنيک‌ها وراه حل‌هاي نرم افزاري لازم براي دستيابي به اين عملکرد را نيز ارائه ومديريت مي‌کند.

مدل اسکور

تاریخچه مدل اسکور 
مدل SCOR از تولد خود تاکنون مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است و به مرور تکامل يافته است. براي اينکه شرکتها در بکارگيري مديريت فرآيند گرا موفق شوند و بتوانند به اهداف خود در اين راستا دست پيدا نمايند، دو شرکت مشاوره اي به نامهاي AMR و PRTM با همکاري بسياري از سازندگان ومديران زنجيره تأمين اقدام به تهيه مدلي جهت اين منظور نمودند، بطوريکه اين شرکت‌ها در کنار يکديگر در سال 1996 تحت عنوان انجمن زنجيره تأمين اقدام به تحقيقات وانتشار مقاله در زمينه مديريت زنجيره تامين نمودند. در سال 1997 اولين ويرايش مدل SCOR با همکاري 12 ماهه 70 شرکت تهيه شد و بدين ترتيب سال 1997 ويرايش Beta Test شکل گرفت.

اين مدل از تأمين کنندگان تأمين کنندگان تا مشتري مشتريان قابل تعميم است. در اين محدوده مدل SCOR شامل موارد زير است :
تمام مبادلات مشتري، از ورود سفارش تا دريافت رسيد پرداخت
تمام مبادلات محصول (محصولات فيزيکي وخدمات ) از تأمين کنندگان تأمين کنندگان تا مشتري مشتريان شامل تجهيزات، قطعات يدکي، مواد فله، نرم افزار و …
تمام مبادلات بازار، از ميزان تقاضا تا پاسخگويي به آنها

با وجود اين مدل SCOR تلاشي براي توضيح فرآيندهايي نظير بازاريابي و فروش، ايجاد تقاضا، توسعه تحقيقات وفناوري، توسعه محصولات وبرخي اجزاء خدمات بعد از فروش مشتري نمي کند. همچنين SCOR موارد کيفيت، تکنولوژي اطلاعات، مديريت (غير از مديريت زنجيره تأمين) را در نظر مي‌گيرد ولي مستقيما به آنها اشاره نمي کند. در نسخه شماره 10مدل SCOR که آخرين نسخه آن مي‌باشد بخش نيروي انساني که در رابطه با آموزش‌ها ومهارت‌هاي مورد نياز نيروي انساني زنجيره تأمين مي‌باشد، اضافه شده است.

منبع : ندا باقرزاده