شیوه نامه اجرایی طرح پرورش زنبور عسل – طرح های با سرمایه گذاری کم

شیوه نامه اجرایی طرح پرورش زنبور عسل – طرح های با سرمایه گذاری کم

زنبورداری یکی از رشته های کشاورزی بوده که نقش آن در گرده افشانی مراتع ، مزارع و باغات به مراتب بیش از تولیدات قابل فروش کندو می باشد از طرفی تولیدات دیگر دامها هیچگونه رقابتی با تولیدات زراعی مورد نیاز کشور ندارد لذا باتوجه به استعدادهای فراوان در منطقه و با وجود مزارع وباغات وسیع و عدم آگاهی عموم زنبوردار بابت استقرار زنبورها در مزارع و باغات درآمدی نداشته و سود آوری این رشته از طریق محصولات کندو می باشد .ضمنا” بسبب عدم گسترش مدیریتهای متنوع و پیشرفته در زنبورداری تنها عسل وبچه کندو جهت فروش عرضه می دارد، در صورتیکه زنبورداران برای اقتصادی کردن حرفه خود می توانند به تولید سایر فراورده ها از جمله ژله رویال و بره موم وحتی زهره زنبور عسل اقدام نمایند.