طرح توجيهي تولید و فرآوری زرشک-فرصت سرمايه گذاري٢٢٦

طرح توجيهي تولید و فرآوری زرشک-فرصت سرمايه گذاري٢٢٦

با توجه به اينكه ايران بزرگترين توليد كننده زرشك در دنيا محسوب مي شود طرح حاضر ناظر به توليد انواع فرآورده هاي غذايي ، دارويي و بهداشتي از زرشك مي باشد.
نوع و مشخصات تولید و فرآوری زرشک
محصول توليدي انواع فرآورده هاي غذايي مانند سس ، نكتار ، نوشابه ، آبميوه و مربا و محصولات دارويي مانند ريشه و ساقه و بهداشتي مانند تركيبات ضد قارچ و انگل از زرشك ميباشد.
بررسي بازار تولید و فرآوری زرشک
مصرف کنندگان عمده: صنايع غذايي ،دارويي و رنگسازي
میزان تقاضا : 510 تن درسال
روش تولید و تکنولوژی تولید و فرآوری زرشک
روش Evaporation بعنوان روش توليد و تكنول و ژي طرح انتخاب گرديده بدليل مزاياي زير:
سرمايه گذاري كمتر و كاهش هزينه هاي بهره برداري
مديريت ساده تر و قابل انعطاف در پروسه توليد كارخانه
توليد كنستانتره با خلوص بالا و ظرفيت بيشتر
تعميرات و نگهداري ساده تر و ارزان تر
مساحت زمین: 4200 متر مربع
سطح زیربنا :
تولدي : 3000 متر مربع
خدماتي: 800 متر مربع
اداري: 450 متر مربع
امکانات زیربنایي مورد نیازطرح توجیهی تولید و فرآوری زرشک
-میزان آب مصرفی: شستشوي ميوه ها ( 6 متر مكعب/روز)
– میزان برق مصرفی: انشعاب 1.8 مگاوات و برق اضطراري 550 كيلو وات
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید و فرآوری زرشک: 40 نفر