طر توجیهی احداث واحد تولید خوراک آبزیان-فرصت سرمایه گذاری۲۱۴

طر توجیهی احداث واحد تولید خوراک آبزیان-فرصت سرمایه گذاری۲۱۴

سرمایه گذاری مورد نیاز
مطابق تحقیقات انجام شده جهت احداث یک واحد صنعتی تولید غذای آبزیان به ۷۶ میلیارد ریال سرمایه اولیه نیاز دارید. بازدهی طرح بیشتر از ۳۶ درصد بوده و کمتر از ۳ سال سرمایه خود را برداشت می کنید. در ادامه خلاصه‌ای از نیازمندی‌های احداث یک واحد با ظرفیت عملی تولید 12000 تن انواع خورراک آبزیان در سال ارائه شده است:
ظرفیت سالیانه تولید : 15000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 7 میلیارد تومان
تعداد اشتغال مستقیم : 34 نفر
نرخ بازدهی داخلی طرح (IRR): 34
دوره بازگشت سرمایه : 3 سال
مساحت زمین : 10000 مترمربع
مساحت زیربنا : 3500 مترمربع