تفاوت CBUوSKDوCKD در صنعت خودرو

CKD: مخفف كلمات : Complete, Knocked Down (قطعات كاملا منفصل )مي باشد

SKD: است كه مخفف كلمات : Semi Knocked Down (قطعات نيمه كامل ) مي باشد .

اگر سیستمهای خوردو مثل موتور ، گیربکس ، سیستم تعلیق و … به صورت آماده وارد شوند و در داخل مونتاژ شوند.

CBU: است كه مخفف كلمات : COMPELTE BAUCH UNIT (بصورت پیش ساخته ) مي باشد .

این حالت هست که اتوموبیل بصورت ساخته شده وارد میشود و به فروش میرسد مانند اتوموبیلهای خارجی موجود در بازار که وارد شده و به فروش میرسند.