اخذ پنج گواهینامه از QRO و BGSA Cert برای شرکت صنایع غذایی دلکوک

اخذ پنج گواهینامه از QRO و BGSA Cert برای شرکت صنایع غذایی دلکوک

اخذ پنج گواهینامه از QRO و BGSA Cert برای شرکت صنایع غذایی دلکوک با همکاری شرکت بهینه گستر صنایع آرمان گردید. ISO9001:2015 ISO10004:2018 ISO22000:2018 HACCP HALAL