تولید مونوپتاسیم فسفات
|

تولید مونوپتاسیم فسفات

مونو پتاسیم فسفات یا همان MKP که با فرمول شیمیایی KH۲PO۴ نیز شناخته‌شده است، ترکیبی معدنی است که معمولاً به‌عنوان یک کود شیمیایی در صنایع کشاورزی به کار می‌رود. البته این ترکیب به‌عنوان یک ماده افزودنی در صنایع غذایی و عامل بافری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.