تولید قطعات لاستیکی
|

تولید قطعات لاستیکی

لاستیک ها به دلیل بسپار بودن دارای خاصیت ارتجاعی و کشسانی بالایی می باشند که دلیل نامگذاری آن به لاستیک هم مربوط به همین موضوع می باشد. بخش اول آن یعنی لاستیک برگرفته از الاستیک است که در لغت فارسی به معنی ارتجاعی می باشد و نیز بخش دوم آن یعنی مر از پلیمر گرفته…