تولید رزین اپوکسی
|

تولید رزین اپوکسی

رزین اپوکسی یک ماده شیمیایی متشکل از دو جزء رزین و سخت‌کننده (Hardner) است. این دو جزء دارای مشخصات و نقش‌های متفاوتی هستند. برای اینکه رزین بتواند در معرض هوا خشک شود قطعا به حضور سخت‌کننده نیاز دارد. اینکه شما می خواهید از رزین اپوکسی در کجا استفاده کنید، در تعیین نسبت اختلاط رزین و…