تولید پودر خون، گوشت و استخوان
|

تولید پودر خون، گوشت و استخوان

📌هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید پودر خون، گوشت و استخوان می باشد. پودر خون، از خشک نمودن خون تمیز و تازه حیوان کشتار شده بدست می آید. این فرآورده باید عاری از ادرار، مو، محتویات معده و غیره باشد و از جمع آوری، خشک کردن و آسیاب نمودن خون کشتارگاه ها تهیه می…