ایزو و مدیریت فرایند چه همپوشانی هایی با هم دارند؟

کسب و کارهای زیادی اقدام به اخذ استاندارد ایزو کرده اند ولی نتیجه چشم گیری برایشان نداشته است. آیا این اتفاق قابل تغییر است؟
چه تغییراتی میتوان بر روی ایزو اعمال کرد که به مدیریت فرایند و نتایج آن دست یافت؟؟؟؟
یکی از نقاط گلوگاهی در استقرار ایزو، اجرا ی دستوالعمل‌ها و روش‌های اجرایی است. آیا می‌دانید در مدیریت فرایند، چگونه ضمانت اجرایی برای استقرار را ایجاد می‌کند؟!
یکی از مشکلات ایزو، نداشتن الگوهای مرجع است اما در مدیریت فرایند از الگوهای مرجع استفاده می‌کنید. الگوهای مرجع در دو مرحله متفاوت از مدیریت فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به دلیل همپوشانی ایزو و مدیریت فرایند، شرکت‌‌هایی که ایزو را در خود استقرار داده‌اندبه سادگی با دانستن این هم‌پوشانی می‌توانند مدیریت فرایند استقرار داده و از مزایای شگفت انگیز آن بهره‌مند شوند.
همچنین اگر شما تجربه کار در حوزه ایزو را دارید یا با این موضوع آشنا هستید، به راحتی میتوانید با یک جهش به بازار کار مدیریت فرایند ورود نمایید.
فقط کافی است ارتباط این دو مقوله نسبت به یکدیگر را بدانید و برخی مهارت ها را کسب کنید.
بهترین فرصت برای تحول و پیشرفت، مشاهده فیلم ارتباط ایزو و مدیریت فرایند است.
در این فیلم ابتدا خیلی سریع با دو موضوع ایزو و مدیریت فرایند آشنا می‌شوید. گام‌های استقرار ISO و مدیریت فرایند را بیان خواهیم کرد. سپس به مقایسه ISO و مدیریت فرایند خواهیم پرداخت و در انتهای وبینار شما می‌توانید تصمیم بگیرید که برای کسب و کار و سازمان خود ابتدا نیاز به استقرار ISO 9001 2015 دارید یا ابتدا بهتر است BPM (مدیریت فرایندهای کسب و کار) را استقرار دهید.
در این وبینار شما پاسخ سوالات زیر را به دست می‌آورید:

  1. آیا بین استقرار  ایزو و مدیریت فرایند در سازمان خود سردرگم هستید؟
  2. فکر می‌کنید کدام به دیگری ترجیح دارند؟
  3. می‌خواهید با نظر بزرگان و صاحب نظران آشنا شوید و بدانید آن‌ها کدام یک را انتخاب کرده‌اند؟
  4. آیا می‌توان با تغییراتی در ایزو، BPM را استقرار داد؟
  5. آیا ایزو و مدیریت فرایند دو موضوع متفاوت و مستقل‌اند؟
  6. استاندرهای مرود  استفاده در مدیریت فرایند تا چه مقدار در ایزو نیز به کار گرفته می شوند؟
  7. ایز و مدیریت فرایند با هم در تضادند یا با هم در تعاملند؟
  8. بین استقرار ایزو و مدیریت فرایند و BPMS چه ارتباطی وجود دارد؟
  9. آیا مدیریت فرایند بستر استقرار ISO  را فراهم می کند یا برعکس؟!
  10. جایگاه مدل‌های مرجع در استقرار ISO  و مدیریت فرایند کجاست؟