سیستم اتوماسیون اداری(مکاتبات اداری تحت وب)

کاتالوگ
سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه (برنامه ریزی و مدیریت پروژه تحت وب)
سامانه مدیریت و کنترل پروژهراهکارهای مدیریت و کنترل پروژه می باشد و بکارگیری آن می توانید فرایند های پروژه ای و غیر پروژه ای سازمان ها را ساماندهی نماید. این سامانه در حوزه سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) قرار می گیرد و راهکاری مناسب برای مدیریت و نظارت بر پروژه های متعدد و متنوع سازمان هایی با مقیاس متوسط و بزرگ می باشد. این سامانه با بهره گیری از فناوری های روز دنیا و منطبق با نیازهای سازمان های امروزی طراحی شده است. همچنین این سامانه از زبان های فارسی و انگلیسی و تقویم های شمسی پشتیبانی می کند.
قابلیت های اصلی این سامانه عبارت اند از:
مدیریت و کنترل پروژه
نمونه تصویر با استفاده از این ابزار آنچه برای مدیریت و کنترل یک پروژه و فرآیند های آن مورد نیاز است، در اختیار مدیران و انجام دهندگان فعالیت ها قرار خواهد گرفت. با این سامانه می توان فعالیت های پروژه را از زمان تعریف تا زمان اتمام کنترل نمود. یکپارچگی این ابزار با دیگر اجزاء سامانه باعث خواهد شد که فرآیند های پروژه ای سازمان به بهترین شکل با دیگر فرآیندها یکپارچه شوند.
داشبرد پروژه
داشبرد پروژه، اتفاقات پایه ای پروژه را به صورت خلاصه نشان می دهد و مدیریان و اعضای پروژه می توانند دید کلی از وضعیت پروژه کسب کنند.
منو ها ی سامانه مدیریت پروژه به همراه تصاویر از محیط نرم افزار به شرح ذیل است:
ثبت اطلاعات
ثبت پروژه ها و گزارشات
براورد نیروی انسانی پروژه ها و گزارشات
قطعات و نقشه ها جهت ثبت و گزارشات
فرایند مرتبط برای هر نقشه یا قطعه و گزارشات
ماشین الات صرف شده در پروژه و گزارشات
پرسنل درگیر در پروژه جهت ثبت وقایع روزانه و گزارشات
عملیات انجام شده در پروژه و گزارشات
ثبت گزارش کارکرد (روزانه) و گزارشات
ثبت پیمانکاران و گزارشات
حکم کار جهت ارجاع کار به پیمانکاران و جزیئات حکم کار و گزارشات
ثبت هزینه ها (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
کاردکس پروژه (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
ارزیابی پیمانکاران (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
کنترل کیفیت (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
برگه خروجی کالاهای پروژه ها (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
مشتریان (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
کاربرها
تعریف کاربرها
تعریف نقش جهت دسترسی به سطوح سامانه
ثبت سطح دسترسی ها
داشبورد شخصی برای هر کاربر
نمونه تصویرهر یک از کاربران دارای داشبردی جهت سازماندهی کارها و عملیات های روزانه خود هستند. قابلیت سفارشی سازی داشبرد به ازای هرکاربر وجود دارد. داشبرد می تواند شامل کارتابل کاربر، گزارشات روزانه می باشد.
داشبورد من
گزارشات روزانه من
 
مدیریت دانش (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
دموی نرم افزار با عضویت در سایت:
[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/pm/project” color=”green” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه[/symple_button]  
user:demo
pass:123
 
ویژگی تکنولوژی بکار رفته در این سامانه :
تحت وب بودن کل سامانه
عدم نیاز به نصب برنامه خاص غیر از مرورگر استاندارد روی رایانه کاربران
قابلیت استفاده بر روی شبکه داخلی و شبکه اینترنت
قابلیت استفاده از پایگاه داده های MySql
قابلیت نصب بر روی سرورهای Linux
انعطاف پذیری بالا و تغییر پذیری فرآیند های تعریف شده بنا به نیاز سازمان میباشد.
 
[symple_button url=”https://bgsiran.ir/newwp/wp-content/uploads/2014/07/Kataloge-barnamerizi.pdf” color=”black” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]کاتالوگ[/symple_button]

سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه (برنامه ریزی و مدیریت پروژه تحت وب)

images
سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه (برنامه ریزی و مدیریت پروژه تحت وب)
سامانه مدیریت و کنترل پروژهراهکارهای مدیریت و کنترل پروژه می باشد و بکارگیری آن می توانید فرایند های پروژه ای و غیر پروژه ای سازمان ها را ساماندهی نماید. این سامانه در حوزه سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) قرار می گیرد و راهکاری مناسب برای مدیریت و نظارت بر پروژه های متعدد و متنوع سازمان هایی با مقیاس متوسط و بزرگ می باشد. این سامانه با بهره گیری از فناوری های روز دنیا و منطبق با نیازهای سازمان های امروزی طراحی شده است. همچنین این سامانه از زبان های فارسی و انگلیسی و تقویم های شمسی پشتیبانی می کند.
قابلیت های اصلی این سامانه عبارت اند از:
مدیریت و کنترل پروژه
نمونه تصویر با استفاده از این ابزار آنچه برای مدیریت و کنترل یک پروژه و فرآیند های آن مورد نیاز است، در اختیار مدیران و انجام دهندگان فعالیت ها قرار خواهد گرفت. با این سامانه می توان فعالیت های پروژه را از زمان تعریف تا زمان اتمام کنترل نمود. یکپارچگی این ابزار با دیگر اجزاء سامانه باعث خواهد شد که فرآیند های پروژه ای سازمان به بهترین شکل با دیگر فرآیندها یکپارچه شوند.
داشبرد پروژه
داشبرد پروژه، اتفاقات پایه ای پروژه را به صورت خلاصه نشان می دهد و مدیریان و اعضای پروژه می توانند دید کلی از وضعیت پروژه کسب کنند.
منو ها ی سامانه مدیریت پروژه به همراه تصاویر از محیط نرم افزار به شرح ذیل است:
ثبت اطلاعات
ثبت پروژه ها و گزارشات
براورد نیروی انسانی پروژه ها و گزارشات
قطعات و نقشه ها جهت ثبت و گزارشات
فرایند مرتبط برای هر نقشه یا قطعه و گزارشات
ماشین الات صرف شده در پروژه و گزارشات
پرسنل درگیر در پروژه جهت ثبت وقایع روزانه و گزارشات
عملیات انجام شده در پروژه و گزارشات
ثبت گزارش کارکرد (روزانه) و گزارشات
ثبت پیمانکاران و گزارشات
حکم کار جهت ارجاع کار به پیمانکاران و جزیئات حکم کار و گزارشات
ثبت هزینه ها (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
کاردکس پروژه (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
ارزیابی پیمانکاران (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
کنترل کیفیت (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
برگه خروجی کالاهای پروژه ها (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
مشتریان (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
کاربرها
تعریف کاربرها
تعریف نقش جهت دسترسی به سطوح سامانه
ثبت سطح دسترسی ها
داشبورد شخصی برای هر کاربر
نمونه تصویرهر یک از کاربران دارای داشبردی جهت سازماندهی کارها و عملیات های روزانه خود هستند. قابلیت سفارشی سازی داشبرد به ازای هرکاربر وجود دارد. داشبرد می تواند شامل کارتابل کاربر، گزارشات روزانه می باشد.
داشبورد من
گزارشات روزانه من
 
مدیریت دانش (بنا به نیاز سازمان اضافه میشود )
دموی نرم افزار با عضویت در سایت:
[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/pm/project” color=”green” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]سیستم جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه[/symple_button]  
user:demo
pass:123
 
ویژگی تکنولوژی بکار رفته در این سامانه :
تحت وب بودن کل سامانه
عدم نیاز به نصب برنامه خاص غیر از مرورگر استاندارد روی رایانه کاربران
قابلیت استفاده بر روی شبکه داخلی و شبکه اینترنت
قابلیت استفاده از پایگاه داده های MySql
قابلیت نصب بر روی سرورهای Linux
انعطاف پذیری بالا و تغییر پذیری فرآیند های تعریف شده بنا به نیاز سازمان میباشد.
 
[symple_button url=”https://bgsiran.ir/newwp/wp-content/uploads/2014/07/Kataloge-barnamerizi.pdf” color=”black” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]کاتالوگ[/symple_button]