از شاخص MTBF و MTTR چگونه استفاده کنيم

از شاخص MTBF و MTTR چگونه استفاده کنيم

از شاخص MTBF و MTTR چگونه استفاده کنيم در نگهداری و تعمیرات دو شاخص شناخته شده وجود دارد: MTTR (Mean time to Repair) MTBF (Mean time between Failures) این شاخص ها نشان می دهند به طور متوسط دستگاه چند ساعت می تواند سالم (Up time) کار کند (بدون خرابی) و زمان تعمیر بر روی تجهیز…

دستورالعمل محاسبه شاخص OEE

دستورالعمل محاسبه شاخص OEE

مقدمه به منظور داشتن ابزارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان نت تعریف یک مجموعه از شاخص های کمی که لازم است به طور منظم،اندازه گیری و ثبت و ضبط شده و در اختیار مدیریت و کاربران در سطوح مختلف سازمان نت قرار گیرند امری الزامی است.این شاخص ها باید به نحوی تعریف شوند که مقادیر…