چشم انداز

چشم انداز گروه بهينه گستر صنايع آرمان رسيدن به رتبه برتر در خصوص شركتهاي مهندسي مشاور در حوزه مديريت و مهندسي سیستم‌های انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، مواد و فرایند است كه با پشتكار و تلاش متخصصين مجرب گروه تا ده سال آتي دست يافتني است.

دستاوردهای پژوهشی دکتر رضالطفی

دکتر رضا لطفی
دکتر رضا لطفی

مدیر عامل

دکتر رضا لطفی

92/04/08