مراحل اخذ جواز تاسیس

صدور جواز تاسيس واحدهاي توليدي طراحي و مونتاژ
هدف : ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور ارائه خدمات به موقع و تسريع در امور متقاضيان جهت سرمايه گذاري در احداث واحدهاي صنعتي به استناد مصوبه هيات وزيران به شماره49454/ت 23269 هـ مورخ 3/11/79
شرايط كلي :
متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از طريق تكميل فرم جواز تاسيس اقدام به احداث واحد صنعتي نمايند .
فرم تكميل شده جواز تاسيس پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استانها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تطبيق باضوابط آئين نامه و با رعايت موارد زير نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد .
عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني
رعايت محدوديت هاي منطقه اي مصوب مانند محدوديت احداث واحدهاي صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران و شعاع 50 كيلومتري
رمزينه ( كد ) محصول توليدي مي بايست براساس طبقه بندي ( ISIC ) در جواز تاسيس درج شود
صدور جواز تاسيس به نام اشخاص حقوقي منوط به ارائه آگهي رسمي تاسيس شركت مي باشد .
يك نسخه از جواز تاسيس صادره جهت اطلاع به دستگاهاي دولتي ذيربط ، دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت كار و امور اجتماعي ، اداره كل نظارت بر امور داروئي و اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد فعاليتهاي صنعتي مرتبط با صنايع غدايي ، بهداشتي و آرايشي ارسال مي شود.
مدت زمان انجام كار : برحسب نوع طرح متغيرمي باشد
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكميل فرم درخواست و پرسشنامه و ارسال به سازمان صنايع و معادن

 1. ارسال به اداره برنامه ريزي ،توسعه صنعتي و معدني جهت بررسي كارشناس مربوطه
 2. بررسي درخواست توسط كارشناس و اقدام لازم
 3. ارسال به دبيرخانه جهت تايپ
 4. تاييد كارشناس، تاييد مسئول اداره برنامه ريزي ، توسعه صنعتي و امضاء مديريت
 5. صدور جواز تاسيس واحدهاي طراحي ومونتاژ توسط سازمان صنايع ومعادن

مدارك موردنياز:

 1. كپي شناسنامه متقاضي
 2. درمورد شركتها،اساسنامه شركت ، آگهي تاسيس وآخرين تغييرات شركت
 3. تكميل پرسشنامه جوازتاسيس توسط متقاضي
 4. فرم جواز تاسيس

 
جواز فني مهندسي در بخش صنعت ومعدن
هدف :  سازماندهي ، نظارت بر ايجاد رشد و توسعه واحدهاي فني مهندسي در جهت بهره برداري از توانمنديهاي آنها را در بخش صنعت و معدن
دامنه عملكرد: استان
تعاريف : مجوزي است كه پس از بررسي هاي كارشناسي در صورت احراز شرايط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي جهت متقاضيان از طرف سازمان صنايع و معادن استان صادرمي گردد .
شرايط كلي :
شرايط متقاضيان جواز واحدفني مهندسي:
اشخاص حقيقي ( مهندسان ، مشاوران ، مخترعان ، متكبران ، صنعت گران با تجربه  و …) و حقوقي  شركت ها ، واحدهاي توليدي ، اتحاديه ها ، سنديكاها ، تعاوني هاي ، تشكلهاي صنعتي و …) از طريق ارسال درخواست كتبي به همراه مدارك مورد نياز كه در ذيل اشاره شده در يكي از زمينه هاي تخصصي اعلام شده (جدول شماره1- زمينه تخصصي واحدفني و مهندسي ) مي توانند جهت اخذ جواز فني مهندسي اقدام نمايند.در صورت كامل بودن مدارك و تطبيق با شرايط و ضوابط مندرج دردستورالعمل ، جواز واحد فني مهندسي صادر خواهد شد .
تبصره 1: شخصيت هاي حقوقي به يكي از اشكال زيرمي توانند متقاضي دريافت جواز واحد فني مهندسي مي باشند .
1- واحد فني مهندسي به عنوان بخشي از يك واحد توليدي با ساختار تشكيلاتي مصوب و تحت نظارت مستقيم مدير عامل
2- مؤسسه يا شركت به صورت سرمايه گذاري ، همكاري مشترك با ساير مؤسسات و شركت هاي داخلي و خارجي ( كنسرسيوم ) بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور .
تبصره 2:اعتبار جواز فني مهندسي يكسال از تاريخ صدور مي باشد .
تبصره 3:متقاضيان تاسيس واحد فني مهندسي بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط از دانشگاههاي معتبر داخلي و خارجي با سوابق تجربي مناسب در زمينه فعاليت مورد نظر باشند .
مدت زمان انجام كار : يك هفته
مراحل و شرح اقدامات :
1.  تكميل فرم درخواست  -تكميل مدارك توسط متقاضي و ارائه به سازمان جهت بررسي
2.  بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اداره آموزش وفنآوري سازمان
3. درصورتيكه مدارك ارائه شده با شرايط‌‌مندرج در دستورالعمل و شرايط و ضوابط موجود مطابقت داشته باشدجواز تاسيس واحدفني و مهندسي توسط سازمان صادر خواهد شد (درغيراين صورت مدارك براي رفع نواقص به متقاضي ارجاع داده مي شود.)
4. صدور جواز فني و مهندسي
مدارك موردنياز:
1. فرم درخواست
2. تصوير مدرك تحصيلي متقاضي يا متقاضيان (در صورتيكه متقاضي شخصيت حقوقي باشد تصوير مدارك تحصيلي اعضاي هيت مديره لازم است.)
3. تصوير شناسنامه و تصويركارت پايان خدمت (ويژه آقايان)
4. E-mail  (نشاني پست الكترونيك )
5. نشاني كامل فرد متقاضي و يا محل دفتر كه در آگهي تاسيس شركت ثبت شده است (كد پستي 10 رقمي الزامي است )
درمورد متقاضيان حقوقي ارايه فتوكپي اساسنامه شركت ، اظهارنامه ثبت شركت وآگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي وآگهي آخرين تغييرات در شركت و روزنامه رسمي آن، تقاضانامه با سر برگ شركت الزامي است
زمينه هاي تخصصي واحد فني مهندسي

رديف زمينه تخصصي
1 سيستمهاي مديريت و بهبودكيفيت
2  مهندسي مواد و فرآيندهاي توليد
3 صنايع غذايي و داروئي
4 صنايع شيميايي و سلولزي
5 صنايع نساجي و چرم
6 صنايع كاني غيرفلزي ( سيمان ـ گچ ، آهك و …… )
7 صنايع زيست محيطي ،آب و فاضلاب و فيلتراسيون
8 صنايع كشاورزي
9 صنايع برق ، الكترونيك ،كنترل و اتوماسيون
10 صنايع فلزي ( بسته بندي ، فلزي ، مفتولي ، لوازم خانگي ، حرارتي و ….. )
11 صنايع شكل دادن فلزات ( ريخته گري ، آهنگري ، اكستروژن و ….. )
12 صنايع ماشين سازي و تجهيزات
13 صنايع ماشين ابزار
14 صنايع تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي
15 صنايع خودرو
16 صنايع دريايي
17 صنايع هوا و فضا
18 صنايع ماشين آلات و تجهيزات معدن
19 صنايع ماشين آلات و تجهيزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن )
20 صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي
21 صنايع نيروگاهي و توليد انرژي
22 صنعت نرم افزار
23 طراحي  صنعتي
24 زمين شناسي و اكتشافات معدني
25 استخراج و بهره برداري
26 فراوري مواد معدني

 
 
پروانه پژوهش‌
هدف : بكارگيري استعدادها و امكانات علمي، صنعتي و معدني در جهت نيل به ساخت داخل، رفع مشكلات و تنگناهاي صنايع و معادن كشور از طريق ايجاد و توسعه مراكز پژوهشي صنعتي و معدني كاربردي.
دامنه عملكرد: استان
تعاريف :
پروانه پژوهش:
پروانه اي است كه پس از اخذ جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي ومعدني و انجام ساير اقدامات لازم (طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه كه در زمان اخذ جواز تاسيس به متقاضي ارائه گرديده است) از سوي دارنده جواز تاسيس، توسط سازمان صنايع و معادن استانها صادر مي گردد.
مدت زمان انجام كار : يك هفته
مراحل و شرح اقدامات :

 1. تكميل فرم درخواست و ارسال آن به سازمان

2. تكميل پرسشنامه وارايه آن همراه با مدارك موردنياز به سازمان صنايع ومعادن

 1. بررسي پرسشنامه ومدارك ضميمه توسط كارشناسان اداره آموزش و فنآوري سازمان و انجام امتياز بندي (در صورت عدم كسب امتياز 180، ارسال پاسخ منفي با ذكر دليل)
 2. بازديدكارشناسي از مركز پژوهش توسط اداره آموزش و فنآوري سازمان سازمان صنايع و معادن استان
 3. طرح در شوراي پژوهشهاي صنعتي و معدني به منظور تصويب پروانه پژوهش
 4. صدور پروانه پژوهش توسط سازمان صنايع و معادن استان

مدارك مورد نباز:

 1. فرم درخواست صدور پروانه پژوهشي با ذكر فعاليت پژوهشي موردنظر و گرايش ان

2. فرم پرسشنامه
3. يك برگ تصوير از اخرين مدرك تحصيلي ،يك برگ تصوير شناسنامه يك برگ تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ( ويژه اقايان ) مربوط به اعضاي هيات مديره و يا همكاران مركز پژوهشي(مدارك تحصيلي مي بايستي ليسانس و بالاتر و مرتبط با زمينه پژوهشي مورد نظر باشد.)

 1. يك برگ تصوير اساسنامه شركت
 2. يك برگ تصوير ثبت شركت درروزنامه رسمي
 3. تصوير اگهي اخرين تغييرات درشركت در روزنامه رسمي
 4. رزومه كاري هيات مديره شركت و همكاران مركز پژوهشي
 5. فرم درخواست تمايل به همكاري با مركز پژوهشي توسط همكاران مركز پژوهشي

 
 
جواز تاسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني
هدف : به كارگيري استعدادها و امكانات علمي، صنعتي و معدني در جهت نيل به ساخت داخل، رفع مشكلات و تنگناهاي صنايع و معادن كشور از طريق ايجاد و توسعه مراكز پژوهشي صنعتي و معدني كاربردي.
دامنه عملكرد: استان
مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني:
مركزي است كه انجام پژوهشهاي فني- مهندسي در زمينه صنايع و معادن و كاربرد آن رابراي واحدهاي توليدي هم در مراحل قبل و هم در حين توليد بعهده دارد اين مركز مي تواند داراي بخشهاي پژوهش، طراحي آزمايشگاه و همچنين كارگاه پژوهشي باشد.
جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني:
مجوزي است حاوي اطلاعات پايه اي از قبيل مشخصات نيروي انساني، زمينه فعاليت پژوهشي و … كه پس ازبررسي كارشناسي و دارا بودن شرايط لازم از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادرخواهد شد.
مدت زمان انجام كار : يك هفته
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكميل فرم درخواست به شماره و دريافت دستورالعمل مربوطه وارسال مدارك لازم به سازمان صنايع و معادن
2. بررسي مدارك توسط سازمان صنايع ومعادن

 1. صدور جواز تاسيس توسط سازمان صنايع و معادن استان

مدارك موردنياز:
مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي :

 1. فرم درخواست صدور مجوز با ذكر فعاليت پژوهشي مورد نظر وگرايش ان
 2. ارائه يك برگ تصويراخرين مدرك تحصيلي (متقاضي يا متقاضيان مي بايستي داراي مدرك تحصيلي ليسانس به بالا بوده ومدرك تحصيلي انها مرتبط بازمينه پژوهشي مورد نظر باشد)
 3. ارائه يك برگ تصوير شناسنامه
 4. ارائه يك برگ تصوير پايان خدمت يا معافيت دائم ( ويژه اقايان)
 5. ارائه رزومه كاري و شغلي

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي :

 1. فرم درخواست صدور مجوز با ذكر فعاليت پژوهشي موردنظر و گرايش ان
 2. ارائه يك تصوير از اخرين مدرك تحصيلي ،يك برگ تصوير شناسنامه يك برگ تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ( ويژه اقايان ) مربوط به اعضاي هيات مديرهو همكاران مركز پژوهشي
 3. ارائه يك برگ تصويراظهارنامه ثبت شركت
 4. ارائه يك برگ تصوير ثبت شركت درروزنامه رسمي
 5. ارائه اخرين اگهي تغييرات درروزنامه رسمي

6. ارائه رزومه كاري هيات مديره شركت
 
پروانه فني مهندسي در بخش صنعت و معدن
هدف: سازماندهي ، نظارت برايجاد رشد و توسعه واحدهاي فني مهندسي در جهت بهره برداري از توانمنديهاي آنها در بخش صنعت و معدن
دامنه عملكرد: استان
تعاريف : پروانه واحد فني مهندسي ـ مجوزي است كه پس از اخذ جواز فني و مهندسي ، ثبت شركت ، ايجاد دفتر فني مهندسي ، فراهم نمودن امكانات لازم و ارائه فعاليتهاي مناسب و قابل قبول در زمينه تخصصي مربوطه و بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي ، از طرف سازمان صنايع ومعادن استان صادر مي گردد .
زمينه تخصصي ـ عبارتست از زمينه اصلي فعاليت واحدهاي فني مهندسي كه مطابق با جدول (پيوست 1) تعريف شده است .
شرايط متقاضيان پروانه فني مهندسي :
كليه متقاضيان اعم از حقيقي و حقوقي كه داراي جواز واحد فني مهندسي يا داراي مجوز از شوراي انفورماتيك يا سازمان برنامه و بودجه هستند و حداقل يكسال از تاريخ صدور آن گذشته باشد و در زمان درخواست پروانه ، اعتبار آن منقضي نشده باشد ، مي توانند نقاضاي صدور پروانه فني مهندسي نمايند .
شرايط كلي:
ـ دارابودن شرايط موجود در بند ضوابط صدور جواز فني مهندسي
ـ كسب حداقل 300 امتياز بر اساس جدول مرتبط با زمينه تخصصي
ـ ثبت رسمي مؤسسه يا شركت با موضوع مرتبط با زمينه تخصصي
ـ وجود حداقل يكنفر با مدرك كارشناسي و پنج سال سابقه كار در زمينه تخصصي مورد تقاضا كه از بين اعضاء اصلي متقاضيان جواز واحد فني مهندسي باشند .
ـ سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط با زمينه تخصصي كه مراحل اجرايي خود را طي كرده باشد .
ـ دارابودن حداقل امكانات لازم جهت ارائه خدمات فني مهندسي از قبيل دفتر كار مناسب ، لوازم دفتري ، آرشيو فني ، كتابخانه ، تجهيزات نقشه كشي ، كامپيوتر و لوازم جانبي آن .
تبصره : واحد فني مهندسي داراي پروانه فني مهندسي بعد ازسه سال از طرف سازمان صنايع و معادن استان مورد ارزيابي و تعيين صلاحيت مجدد قرار مي گيرد . در صورت احراز شرايط ، كسب امتياز لازم و ارائه مدارك انجام فعاليتهاي قابل قبول مهندسي ، پروانه آن تمديد مي گردد و درغير اينصورت باطل خواهد شد .
– دارندگان جواز تأسيس و پروانه فني مهندسي بايد اطلاعات و آمارهاي مورد نيازسازمان صنايع و معادن يا وزارت صنايع و معادن و پرسشنامه هاي سالانه ارسال شده از سوي دفتر پژوهش و فناوري و آموزش را تكميل نمايند.
مدت زمان انجام كار :يك هفته
مراحل و شرح اقدامات :

 1. تكميل فرم درخواست به شماره از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي ( متقاضي )و ارسال به سازمان صنايع و معادن
 2. تكميل فرم پرسشنامه به شماره وارايه مدارك موردنياز و به سازمان صنايع ومعادن جهت بررسي

3. بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اداره آموزش و فنآوري سازمان

 1. بازديد كارشناسي ازواحد فني و مهندسي توسطاداره آموزش و فنآوري سازمان و اعلام و تطبيق مستندات ارائه شده با وضعيت موجود در شركت
 2. درصورتيكه مدارك ارائه شده با شرايط موجود شركت و دستورالعمل واحدهاي فني و مهندسي مطابقت داشته باشدمدارك براي بررسي وتاييد نهايي به مديريت ارسال ميگردد

درغيراين صورت مدارك براي رفع نواقص به متقاضي ارجاع داده مي شود
6. صدور پروانه فني و مهندسي
مدارك موردنياز:

 1. فرم درخواست
 2. فرم پرسشنامه
 3. عضويت در يكي از تشكلهاي مهندسي يا صنعتي و تاييد فعاليت متقاضي در ارائه خدمات فني مهندسي در زمينه مورد درخواست
 4. تصاويرمدرك تحصيلي ،شناسنامه و كارت پايان خدمت يا معافيت دايم(ويژه آقايان) 3 نفر از اعضاي هيات مديره با مدرك مرتبط در زمينه فعاليت فني مهندسي مورد تقاضا
 5. تصوير دوره هاي تخصصي گذارنده
 6. تصوير قراردادهاي به اتمام رسيده از زمان صدورجواز فني مهندسي و همچنين حسن انجام كار يكي از قراردادهاي ارايه شده
 7. تصوير اظهار نامه ثبت شركت در روزنامه رسمي
 8. تصويراگهي آخرين تغييرات شركت ، در روزنامه رسمي
 9. نشاني كامل پستي ثبت شده متقاضي در آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي متقاضي به همراه كدپستي 10 رقمي
  10. E-mail

 
زمينه هاي تخصصي واحد فني مهندسي

رديف زمينه تخصصي
1 سيستمهاي مديريت وبهبود كيفيت
2  مهندسي مواد و فرآيندهاي توليد
3 صنايع غذايي و داروئي
4 صنايع شيميايي و سلولزي
5 صنايع نساجي و چرم
6 صنايع كاني غيرفلزي ( سيمان ـ كچ ، آهك و …. )
7 صنايع زيست محيطي ،آب و فاضلاب و فيلتراسيون
8 صنايع كشاورزي
9 صنايع برق ، الكترونيك ،كنترل و اتوماسيون
10 صنايع فلزي ( بسته بندي ، فلزي ، مفتولي ، لوازم خانگي ، حرارتي و ….)
11 صنايع شكل دادن فلزات ( ريخته گري ، آهنگري ، اكستروژن و …. )
12 صنايع ماشين سازي و تجهيزات
13 صنايع ماشين ابزار
14 صنايع تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي
15 صنايع خودرو
16 صنايع دريايي
17 صنايع هوا و فضا
18 صنايع ماشين آلات و تجهيزات معدن
19 صنايع ماشين آلات و تجهيزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن )
20 صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي
21 صنايع نيروگاهي و توليد انرژي
22 صنعت نرم افزار
23 طراحي صنعتي
24 زمين شناسي و اكتشافات معدني
25 استخراج و بهره برداري
26 فراوري مواد معدني
27* گواهي تست و بازرسي

پيوست 1
* گواهي تست و بازرسي ـ گواهي است كه به صورت خاص براي واحدهاي داراي پروانه فني و مهندسي بر اساس مقررات تائيد نوع محصول كه براي محصولات مختلف از سوي گروه خدمات مهندسي با همكاري توليدكنندگان تدين خواهد شد . بر اساس مفاد ماده 8 دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي صادر مي گردد . – كليه واحدهاي دارنده پروانه فني مهندسي كه قصد انجام فعاليت در زمينه صدور گواهي تست بازرسي تاييد نوع محصول را داشته باشند . بايستي درخواست خود را بر اساس موارد ذكر شده در مقررات تاييد نوع محصول كه توسط معاونت برنامه ريزي ، توسعه و فن آوري تدوين خواهد شد به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارائه تا پس از بررسي در صورت داشتن امكانات كافي جهت انجام امور تست و بازرسي گواهي مربوطه صادر گردد .
جدول 1 ـ سوابق فعاليتهاي علمي ، فني و تجربي
 

رديف شرح فعاليت امتياز فعاليت حداكثر امتياز
1 فعاليت در پروژه هاي صنعتي و معدني( طراحي ، مشاوره و اجراء ) هر پروژه حداكثر بيست امتياز 80
2 تأليف  و ترجمه كتاب ، مقاله و تدوين استاندارد و متون علمي و فني هر عنوان حداكثر ده امتياز 50
3 شركت در دوره هاي آموزشي و تخصصي مرتبط هر دوره حداكثر پنج امتياز 25
4 نوآوري ، ابتكار و دانش فني هر مورد حداكثر ده امتياز 30
5 فعاليت درجهت صادرات فني و مهندسي هر مورد حداكثر ده امتياز 50
6 همكاري با شركتهاي فني مهندسي خارجي هر مورد حداكثر ده امتياز 30
7 عضويت در مجامع علمي و مهندسي هر مورد حداكثر ده امتياز 10

جدول 2ـ امكانات و تجهيزات موجود
 

رديف شرح امكانات و تجهيزات حداكثر امتياز
1 كتابخانه و آرشيو فني 20
2 كامپيوتر و تجهيزات جانبي و بسته هاي نرم افزاري 20
3 لوازم و تجهيزات تست ، آزمايش و كنترل كيفي 40
4 دفتر مهندسي 10
5 امكانات كارگاهي و توليدي 10
6 شركت ثبت شده با موضوع مرتبط با فني مهندسي 10

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 26 = 29