طرح توجیهی تولید کمپرسور مولد سرما تحت برند معتبر -فرصت سرمايه گذاري٥٢

? معرفي طرح تولید کمپرسور مولد سرما تحت برند معتبر
محصول طرح حاضر تولیدکمپرسور مولد سرما تحت برند معتبر می باشد که از آن در سیستم کولر خودرو استفاده می شود.
کمپرسور:بخشی از مدار سیکل تراکمی است که مبرد را در مدار کولر به گردش در می آورد و باعث افزایش فشار آن می گردد.
عملکرد سیکل تراکمی به این صورت است که گاز مبرد در فشار پایین وارد کمپرسور شده و کمپرسور متراکم میشود.مبرد خروجی از کمپرسور،گاز با فشار و دمای بالا می باشد.سپس مبرد از طریق اتصالات مربوطه وارد کندانسور شده و در حین عبور از لوله های کندانسور ،حرارت خود را از طریق پره های کندانسور به محیط اطراف منتقل می کند.در اثر انتقال حرارت،گاز مبرد در فشار بالا ،به مایع فشار بالا تبدیل می شود.سپس مبرد مایع وارد خشک کن شده ،رطوبت و ناخالصی های موجود در سیکل توسط مواد جاذب و فیلتر موجود در خشک کن جذب می گرددو مقدار اضافی مبرد در آنجا ذخیره می شود.در ادامه مایع مبرد با فشار بالا از شیر انبساط که در قسمت ورودی اواپراتور قرار دارد عبور کرده و در اثر عبور از گلوگاه شیر انبساط ،فشار و دمای مایع ،کاهش پیدا می کند.مبرد به صورت مخلوط دو فاز مایع –گازبا فشار پایین وارد اواپراتور می گردد.پایین آمدن فشار مبرد باعث پایین آمدن نقطه جوش مبرد می گردد.بنابراین مایع در مجاری اوپاراتور با جذب گرمای محیط اطراف شروع به جوشیدن کرده و تغییر فاز از مایع به گاز فشار پایین انجام می شود.گاز فشار پایین پس از خروج از اواپراتور وارد کمپرسور شده و سیکل به همین ترتیب تکرار می شود.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید کمپرسور مولد سرما تحت برند معتبر
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 10000 عدد در سال
مساحت زمین: 2000 متر مربع
زیربنای ساختمان تولیدي : 1300 متر مربع
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 53 = 60