طرح توجیهی تولید پودر سوپر جاذب – فرصت سرمایه گذاری ۱۶۵

معرفي طرح تولید پودر سوپر جاذب
محصول مورد بررسی طرح حاضر، پودر سوپر جاذب 1 است. سوپرجاذب بر پایه پتاسیم بوده و با قدرت جذب 200 تا 500 برابر وزن خودش یا 30 تا 60 برابر حجم خود قابلیت جذب رطوبت را آب را دارا می باشند. این مواد فاقد هر گونه مواد سمی براي انسان بوده و بدین ترتیب در محصولات بهداشتی و غذایی داراي کاربرد می باشند. سوپر جاذب همانطوریکه از نام آن پیداست به منظور جذب آب و رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد. پوشک بچه، نوار بهداشتی مورد استفاده بانوان از عمده ترین موارد کاربرد این پودرها محسوب می گردد.
مزایاي پودرهاي جاذب را می توان به صورت زیر بیان نمود.
جذب رطوبت و جلوگیري از نشت آن به خارج
جلوگیري از آلودگی ها لباس نوزاد و بانوان
قابلیت استفاده از لباس هاي زیر به مدت طولانی
جذب رطوبت و خارج کردن آن از محیط و جلوگیري از فساد مواد غذایی و غیره
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول و آینده کاربرد آن
موارد کاربرد پودرهاي سوپر جاذب را می توان به صورت زیر بیان داشت:
استفاده در محصولات بهداشتی
بیشترین ترین کاربرد سوپر جاذب ها در محصولات بهداشتی مانند پوشک بچه و نوار بهداشتی مورد استفاده بانوان است.
با توجه بر خاصیت سوپر جاذب که جذب آب و رطوبت به میزان چند صد برابر وزن خود می باشد ، در این محصولات نقش
سوپر جاذب جذب رطوبت و جلوگیري از نشت آن به لباس و غیره می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 7