طرح توجیهی احداث سردخانه دو مداره و زیرصفر -فرصت سرمایه گذاری۱۶۸

 استفاده از سردخانه های بالای و زیر صفر بر این اساس است که پایين آوردن دمای محصول در زمان نگهداری موجب می شودکه فساد ميکروبی ،شيميایی وفيزیکی محصول کند و یا متوقف شود.
دماهای پایين با جلوگيری یا توقف رشد ميکرو ارگانيسم های فاسد کننده موجب جلوگيری از فساد ميکروبی می گردند که دربين ميکروارگانيسم های مختلف ميکروارگانيسم های سرما دوست قابل اهميت ومسئله ساز می باشند که معمولا مناسبترین دما جهت رشد آنها زیر ۱۰ درجه سانتيگراد می باشد.
دراین روش نگهداری جهت جلوگيری از رشد ميکروارگانيسم های سرما دوست ممکن است از روشهای تکميلی نظير استفاده از انواع ترکيبات ضد قارچ ویا ضد باکتری ویا از پرتوهای فرا بنفش استفاده شودکه ترکيبات شيميایی ممکن است به صورت محلول ویا همراه با عمل واکس زدن مورد استفاده قرار می گيرد ولی استفاده از پرتو فرا بنفش به صورت لامپهای مخصوص در داخل سردخانه ها ارجحيت بيشتری دارد.کاهش دما همچنين از فساد شيميایی جلوگيری می نماید .به طور کلی سرعت واکنشهای شيميایی مثل قهوه ای شدن آنزیمی ،تنفس ،رسيدن ميوه و…. باافزایش دما تشدید می یابد.طبق یک نظریه علمی شدت واکنشهای شيميایی در ازاء افزایش هر ۱۰ درجه سانتيگراد تقریبا” دو برابر ميشود. لذا با نگهداری ميوه وسبزی و گوشت در سرد خانه ها توسط کاهش دما از شدت تنفس وفعل وانفعالات شيميایی جلوگيری بعمل می آید. قابل ذکراست که باکاهش دمای محصولاتی نظير ميوه وسبزی در سردخانه های بالای صفر از فساد فيزیکی این محصولات هم کاسته می شود، چونکه کاهش دما سرعت تبخير آب را پایين می آورد و با این روش از پژمردگی محصول که نوع فساد فيزیکی محسوب می شود جلوگيری می شود . جهت حفاظت از اين حجم كالا (محصولات دامي و كشاورزي و محصولات تبديلي وابسته به آنها ) نياز به سوله ها و انبارها و سردخانه هاي استاندارد ، بسياري است از جهت ديگر نيز تنظيم اين بازار بزرگ از سوي توليد كنندگان عمده يا دولت در بازارهايي كه عرضه هاي فصلي و تقاضاي دائمي دارند براي تمامي عاملين بسيار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

25 − = 19