طرح توجيهي پرورش زعفران

طرح توجيهي پرورش زعفران

💡کشت زعفران بروش آرمانی

سرمایه موردنیاز: 85,000,000 تومان برای 1 هکتار

میزان سطح کشت: 1 هکتار

میانگین عملکرد سالیانه گل زعفران: 1450 کیلوگرم

میانگین عملکرد سالیانه زعفران خشک: 18 کیلوگرم

میزان ریسک پروژه: پایین

میزان سودآوری سالیانه : 65 میلیون تومان سود خالص در سال

نوع سیستم آبیاری: بارانی از نوع لوله پی فلکس (peflex)

تعداد نیروی انسانی: 1 نفر مستقيم در هكتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.