طرح توجيهي تولید نشاسته-فرصت سرمايه گذاري ١٢٦

 
نشاسته، کربوهیدرات ذخیره ای گیاهی می باشد و از واحدهای متوالی گلوکز تشکیل می شود. نشاسته در گیاهان به صورت کمپلکس هایی تحت عنوان دانک یا گرانول متمرکز شده است. شکل و ابعاد این گرانو لها در هر محصولی منحصر به خود آن محصول است. گرانول سیب زمینی بزرگترین ابعاد را داشته و بیضوی شکل است؛ در حالی که برنج ریزترین گرانولها را دارد و گرانول های آن چند وجهی می باشد.گرانول نشاسته فرمی بلوری یا کریستالی دارد که از لایه های هم مرکز تشکیل شده است. این لایه ها در اطراف یک حلقه مرکزی تحت عنوان ناف نشاسته یا هیلام شکل میگیرند؛ این لایه ها را حلقه های رشد نشاسته هم می نامند. گرانو لهای نشاسته در زیر میکروسکوپ نوری دارای خاصیت انکسار مضاعف می باشند؛ یعنی در محیط تیره، روشن دیده می شود. این امر بیانگر کریستالی بودن مولکول نشاسته است. در همه نشاسته ها مقداری فسفر به شکل گلوکز فسفات وجود دارند. مقدار کمی نیز ترکیبات غیرکربوهیدراته مثل چربی در ساختمان نشاسته وجود دارد. مهم ترین منبع نشاسته جهان، ذرت است.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید نشاسته(گلوکز،فروکتوزوگلتون)
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 20000 تن در سال
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انساني طرح تولید نشاسته(گلوکز،فروکتوزوگلتون): 36 نفر
ابعاد اقتصادي طرح تولید نشاسته(گلوکز،فروکتوزوگلتون)
قیمت ماشین الات و تجهیزات تولید نشاسته(گلوکز،فروکتوزوگلتون): 10000 میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاري ثابت : 20000 میلیون ريال
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 18 = 22