طرح توجيهي توليد بتن سبك-فرصت سرمايه گذاري ١٧٣

معرفي طرح تولید بتن سبک حاوی EPS
در دنياي پيشرفته امروزي و با توجه به پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينههاي مختلف علمي، صنعت بتون دچار تحول گرديده است که توليد انواع بتونهاي سبک حاصل همين پيشرفتها ميباشد. بتوني که علاوه بر کاهش بار مرده ساختمان، از نيروي وارد به سازه در اثر شتاب زلزله ميکاهد و در صورت تخريب، وزن آوار حاصل نيز کاهش مييابد و امروزه آن را بتون قرن مينامند. بتون سبک با توجه به ويژگيهاي خاصي که دارد، داراي کاربردهاي مختلف ميباشد که برحسب وزن مخصوص و مقاومت فشاري تفکيک ميشود.
استفاده از بتون سبک، به طور روز افزوني در حال افزايش است. از جمله کاربردهاي اين نوع بتون، استفاده از آن در ساخت سازههاي بلند مرتبه، پلها با دهانههاي بزرگ، سازههاي دريايي، مصالح زير اساس براي روسازي راه و نيز به عنوان جاذب انرژي در سازههاي نظامي مدفون را ميتوان نام برد. استفاده از بتون سبک به دليل وزن مخصوص پايين نسبت به انواع ديگر بتونها، سبب کاهش در ميزان بار مرده سازه و به تبع آن کاهش در ابعاد مقاطع المانها خواهد شد که به لحاظ اقتصادي باعث صرفهجويي در هزينه نهايي پروژه ميگردد. بتونهاي سبک را به روشهاي متفاوتي ميتوان توليد کرد. يکي از اين روشها استفاده از عوامل حبابزا مانند پودر آلومينيوم يا عوامل فوم ساز در طرح اختلاط بتون ميباشد. استفاده از مصالح سبکدانه معدني از قبيل پرليت ١، ورميکوليت ٢، پوميس ٣، رس منبسط شده (ليکا) ٤، … و نيز مصالح سبکدانه مصنوعي مثل دانههاي پلاستيکي و يا مواد پليمري روشهاي ديگري براي ساخت اين نوع بتون ميباشند. بتون سبکي که از روشهاي اول و دوم ساخته ميشود، مقادير زيادي آب ( ۲۰ تا ۵۰ درصد وزن بتون خشک) جذب ميکند که وزن شناوري را افزايش ميدهد. از طرفي وزن شناوري عامل اصلي در طراحي سازههاي دريايي ميباشد. لذا استفاده از بتون سبک حاوي پلياستايرن منبسط شده ٥ به دليل خاصيت عدم جذب آب، گزينه مناسبي براي استفاده در اجراي اين نوع سازهها ميباشد.
اهمیت استراتژیکی طرح تولید بتن سبک حاوی EPS
كالاهاي استراتژيك، كالاهايي هستند كه عدم تأمين و توزيع آنها در كشور باعث ايجاد مشكلات سياسي و اقتصادي شديدي در كشور ميگردد و كشور را با بحران مواجه ميسازد. اما بايد در نظر داشت که به طور کلي استفاده از انواع بتون سبک موجب ميشود که ۳۰ تا ۴۰ درصد هزينههاي ساختمان كاهش يافته و از آنجايي كه عايق حرارتي بوده, بهينهسازي مصرف سوخت را نيز به همراه خواهد داشت. بيشترين اهميت مزيت بكارگيري بتون سبك، كاهشبار مرده سازه ميباشد. استحكام ساختمان، كاهش هزينههاي انتقال و حمل و نقل و كاهش نيروي انساني از جمله عوامل مؤثر براي بكارگيري بتون سبك ميباشند. با توجه به آنچه گفته شد، ميتوان به اهميت توليد اين محصول پي برد.
خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح تولید بتن سبک حاوی EPS
پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : 102960 مترمکعب
مساحت زمین: 3000 متر مربع.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

97 − = 90