راه اندازی پروسس میکر Process Maker فارسی BPMS

راه اندازی پروسس میکر Process Maker فارسی BPMS

سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار مجموعه نرمافزاری پروسس میکر (processmaker)، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرمهای سازمانی است. همچنین با در اختیار قرار دادن گزارشهای متعدد ابزاری مطمئن جهت نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیمسازی تغییرات مورد نیاز به منظور بهینه کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب میشود .
 
نسخه فرآیند ساز موجود کاملا فارسی سازی و راست به چپ شده و تقویم پیش فرض سیستم شمسی سازی شده است.
در ضمن نسخه حرفه ای ) enterprise ( این مجموعه نیز قابل ارائه و نصب می باشد. شخصی سازی در ظاهر و در هسته برنامه نیز قابل انجام است .
برخی از امکانات نسخه حرفه ای  enterprise :

 1. مدیریت پیشرفته کاربران
 2. گزارش ساز ساده
 3. گزارش ساز پیشرفته
 4. داشبورد های پیشرفته
 5. کارتابل های سفارشی
 6. سامانه مدیریت و بایگانی پرونده های قدیمی
 7. مدیریت SLA
 8. یکپارچه سازی پیشرفته با (Active Directory (LDAP/AD
 9. ارجاعات گروهی
 10. داشبورد های نظارت بر کارایی سیستم ، کاربران و پیمانکاران
 11. مدیریت یکپارچه فضاهای کاری
 12. صدور / ورود پیشرفته و سفارشی
 13. یکپارچه سازی با GMAIL
 14. کنترل و صحت سنج خودکار فرایند برای آشکار سازی اشکالات منطقی / فنی فرایند
 15. رابط های پیشرفته برای ازتباط با API های خارجی
 16. مدیریت پیشرفته نشست ها

 

 1. نصب و راه اندازی و کانفیگ
 2. فارسی سازی برنامه ترجمه کامل، راست به چپ کردن تمامی مسیرها، شمسی سازی تقویم فرم ساز برنامه بدون نیاز به ورودی کتابخانه های اضافی در هر طراحی فرآیند
 3. نسخه تجاری به همراه تمام ویژگی ها و پلاگین های مربوطه
 4. کد نویسی و طراحی فرآیند و پشتیبانی به صورت ساعتی
 5. کد نویسی و تحلیل و طراحی فرآیند و پشتیبانی به صورت قراردادی و پروژه ای : با توجه به نوع پروژه و مدت زمان لازم به صورت توافقی

 

[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1-processmaker/” color=”black” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]دانلود و نصب پروسس میکر Process Maker[/symple_button]

 

[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/product/%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%b3-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1-processmaker/” color=”blue” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]شمسی سازی پروسس میکر[/symple_button]