توانمنديها

گروه بهینه گستر صنایع آرمان پروژه هاي صنعتي در سازمان را به دوبخش تقسيم نموده است و توانمندي خود را اعلام ميدارد در بسياري از سازمانها پروژه ها در حال اخذ و اجرا ميباشند و در بعضي ديگر در حال توليد انبوه ميباشند در هر بخش زير پروژه هاي مهندسي قابل تعريف ميباشد.

 

فاز پروژه

توليد انبوه

1-آناليز تصميم گيري و انتخاب هدف

2-بازاريابي و بازار سازي

3-برنامه ريزي استراتژيك با متد SWOT

4-تهيه امكانسنجي و تهيه طرح توجيهي

5-طراحي و بهينه سازي سالنهاي توليد

6-برنامه ريزي و كنترل پروژه

7-مديريت ريسك

8-استاندارد مديريت پروژه PMBOK

9-ظرفيت سنجي دستگاه ها

10-تهيه بانك اطلاعاتي جهت پروژه ها

11-استقرار نرم افزار مديريت پروژه

12-سنجش كارايي سازمان DEA

13-دوره هاي آموزشي موارد بالا در محل

14-مهندسی ارزش

1-برنامه ريزي و كنترل توليد و كنترل موجودي

2-ظرفيت سنجي دستگاه ها

3-زمانسنجي و مطالعه كار و بالانس خط

4-شبيه سازي

5-اخذ استانداردهاي كيفيت:

  5-1-استاندارد خودرو ISO16949

  5-2-تهيه SQFE وSPC وMSA و Survey Plan و SQA و FMEA

  5-3-استاندارد مديريت كيفيت ISO9001

  5-4-استاندارد ايمني شغلي ISO14000

  5-5-استاندارد بهداشتOHSAS 18000

6-تعالي سازماني EFQM

7-اجراي سيستم 5S

8-برنامه ريزي تعميرات و نگهداري

 

شماره
نوع سيستم و نظام
استاندارد سيستم مبنا
1
سيستم مديريت كيفيت
ISO 9001 : 2008
2
سيستم مديريت محيط زيست
ISO 14001:2004
3
سيستم مديريت ايمني و بهداشت
OHSAS 18001:2007
4
سيستم مديريت يكپارچه
IMS(9001+14001+18001)
5
نظام مديريت ارتباط با مشتريان
CRM,ISO 10002 : 2004
6
سيستم مديريت آزمايشگاه
ISO/IEC 17025 : 2005
7
سيستم مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست
HSE-MS
8
سيستم مديريت كيفيت نفت ، گاز و پتروشيمي
ISO/TS 29001 : 2010
9
سيستم مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي
ISO 13485 : 2003
10
سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه هاي پزشكي
ISO 15189 : 2007
11
سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي
HACCP, ISO 22000 : 2005
12
سيستم مديريت كيفيت خودروساز و قطعه ساز
ISO/TS 16949 : 2009
13
ابزارهاي مهندسي كيفيت
FMEA,QFD,DOE,MSA,SPC,PPAP
14
سيستم مديريت كيفيت در سازمان هاي پروژه محور
ISO 10006 : 2003
15
سيستم مديريت نوين آموزش
ISO 10015
16
سيستم مديريت و مهندسي نرم افزار
ISO 23026 : 2006
17
گواهينامه محصول اروپا
CE- MARKING
18
مجوز ورود محصول به آمريكا
FDA
19
مدل هاي تعالي سازماني و جايزه ملي بهره وري
EFQM
20
سيستم مديريت امنیت اطلاعات
ISO/IEC 27001:2013
21
نظام هاي مديريت پروژه ، تكنيك ها و ابزارهاي مرتبط
PMBOK
22
سيستم هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
P3E, Primavera
23
نظام مهندسي جامع محيط كار
5S
24
مدل سازي و بهبود فرايند ها و اصلاح روش ها
Process Modeling
25
تكنيك ها و ابزارهاي مهندسي صنايع
MIS, TPM, …
26
نظام هاي مديريتي نوين
BOR, BSC , 6 sigma , ERP
27
سیستم مدیریت انرژی
ISO 50001:2011
28
سیستم مدیریت برند(نام تجاری)
ISO 10668:2010