تقویم آموزشی بهینه گستر صنایع آرمان

همراهان محترم بهینه گستر صنایع آرمان میتوانید دوره های آموزشی بهینه گستر صنایع آرمان و تقویم اجرای دوره های آموزشی را در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. ثبت نام اینترنتی هر کدام از دوره های آموزشی بهینه گستر صنایع آرمان به سادگی از لینک مشخص شده هر دوره آموزشی ممکن می باشد. همچنین میتوانید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های بهینه گستر صنایع آرمان تماس حاصل فرمایید.

تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن با هماهنگی با همراهان گرامی

09123455849-02166478073

نام دوره

زمان برگزاری

مدت دوره

(ساعت)

نوع دوره

ثبت نام

تهیه طرح توجیهی با کامفار COMFAR

تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 8 وبینار ثبت نام در دوره

برنامه ریزی و کنترل تولید

تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 8 وبینار

ثبت نام در دوره

برنامه ریزی و کنترل پروژه با مایکروسافت پروجکت Microsoft Project

تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 8 وبینار

ثبت نام در دوره

تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 8 وبینار

ثبت نام در دوره

آموزش اکسل تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 8 وبینار

ثبت نام در دوره

راه های کسب درآمد از مهندسی صنایع تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 3 وبینار ثبت نام در دوره

کد نویسی در گمز GAMS

تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 8 وبینار

آموزش BPMS پروسس میکر

تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 8 وبینار
تعمیرات و نگهداری بهرور تاریخ برگزاری پس از ثبت نام در زودترین زمان ممکن 8 وبینار