برنامه ريزي و كنترل پروژه

سیستم های مدیریت و کنترل پروژه

پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت  خاص یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود .

برای مدیریت پروژه روشهای و طرح های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط  ویژه آن  اتخاذ می شود نحوه مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی بر رسیدن به اهداف آن دارد .

هر چند که رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملا اقتضایی است اما با فرموله کردن موضوع می توان از درست بودن تصمیم های گرفته شده اطمینان حاصل کرد .

انجمن مدیرت پروژه  APM  در سال 1992 اولین سری استاندارد دانش مدیریت پروژه  (Project Management Body Of Knowledge)   که به اختصار PMBOK  خوانده می شود را ارائه نمود که تاکنون 4 بار این استاندارد بازنگری شده است .

این استاندارد حاوی الزاماتی برای مدیرت پروژه می باشد که تضمین کننده رسیدن به اهداف پروژه ها می باشد .

بر اساس PMBOK  هر پروژه به 5 مرحله آغاز ، برنامه ریزی ، اجرا، کنترل و خاتمه تقسیم شده و این استاندارد برای اجرای موفق این 5 مرحله راهنمایی های کاربردی ارائه می کند .

سازمان جهانی استاندارد سازی ( IOS ) با توجه به نتایج موفق به دست آمده از اجرای استاندارد PMBOK اقدام به تدوین استاندارد جهانی ISO 10006 نمود و این استاندارد بین المللی می رود در جهان جانشین موفقی برای سایر روشهای مدیریت پروژه گردد  .

 اجرای این استاندارد ها بویژه به شرکتهایی که پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی را اجرا می کنند و یا در مناقصه های بین المللی شرکت می نمایند توصیه می شود .

ما آمادگی داریم با تکیه بر سال ها تجربه همکاری در شرکتهای بزرگ عمرانی و فعالیت های صنعتی مسئولیت طراحی و اجرای سیستم مدیریت پروژه در سازمانها و انجام خدمات مدیریت طرح و پروژه را به پذیریم .

 برنامه ریزی و کنترل پروژه:

برنامه ریزی کلیدی است که به هر قفلی می خورد ، موفقیت هر پروژه به برنامه ریزی و کنترل آن بستگی دارد در استاندارد های PMBOK  و ISO 10006  برنامه ریزی و کنترل بخش بسیار مهمی  از مدیریت پروژه هستند ما آماده ایم با سازمانها در ارتباط با موارد ذیل همکاری کنیم .

  1. تهیه ساختار شکست کار پروژه WBS
  2. برنامه ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی  CPM
  3. برنامه ریزی و کنترل پروژه به روش PERT
  4. بودجه بندی پروژه ها و زمانبندی منابع مورد استفاده
  5. تهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه ها
  6. تهیه گزارشات کارگاهی و مدیریتی
  7. مشارکت در تحلیل  پروژه و تهیه طرح های بهبود
  8. خدمات هزینه یابی پروژه تهیه صورت وضعیت

شرکت بهینه گستر صنایع آرمان با استفاده از نرم افزار های مدیریت پروژه مانند مایکروسافت پروجکت Microsoft Project و پریماوا Primavera اقدام به اجرای سیستم مدیریت پروژه نموده است.
 


[symple_button url=”http://shop.bgsiran.ir/” color=”black” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””] فروشگاه اینترنتی مهندسی صنایع [/symple_button]  
[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/product/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b1-comfar/” color=”black” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””] فروشگاه اینترنتی فروش محصول کامفار COMFAR[/symple_button]  
 
 
[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/product-category/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87%DB%8C/” color=”black” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””] فروشگاه اینترنتی طرح توجیهی  [/symple_button]