استقرار ایزو ISO 50001

سیر تاریخی استانداردهای سیستم مدیریت انرژی

امروزه يکي از نيازهاي مبرم جوامع انساني و بخصوص صنايع در تمامي کشورها  مسئله مديريت انرژي ميباشد. محدوديت منابع تجديد ناپذير، هزينه بالاي سوخت، آلودگي هاي زيست محيطي و بحرانهاي انرژي و مفهوم توسعه پايدار که هدف غايي تمامي جوامع مي باشد دلايل اصلي توجه به مبحث انرژي ميباشد.در اين راستا استانداردهای مختلفی در خصوص  سيستمهاي مديريت انرژي تدوین شده است که مهمترين آنها  استاندارد آمریکایی ANS/MSE 2000، استاندارد اروپايي EN16000   و استاندارد بین المللی ISO 50001 مي باشد.

ISO 50001 چیست؟

IS0 50001:2011 به عنوان استاندارد سیستم مدیریت انرژی (EnMs) در پانزدهم ژوئن 2011 رسما توسط سازمان بین المللی استاندارد منتشر گردید.این استاندارد چارچوبی را برای استقرار مدیریت انرژی فراهم می آورد که به بهبود کارایی انرژی در سازمان ها به روش سیستماتیک ، کنترل شده و منطقی کمک می نماید.ISO 50001 با سری استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9000) و سرای استاندارد مدیریت زیست محیطی (ISO 14000) تطابق دارد لذا سازمان ها می توانند سیستم مدیریت انرژی را با سایر سیستم های مدیریت خود یکپارچه نمایند.

فوائد استقرار ISO 50001 چیست؟

 • کاهش هزینه های انرژی
 • کاهش انتشار کربن
 • امنیت بیشتر در تامین انرژی
 • بهبود عملکرد کسب و کار
 • بهبود عملکرد کسب و کار
 • رعایت بیشتر قوانین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
 • رسمیت بخشیدن به اهداف و سیاستهای انرژی
 • انطباق با سیستم های مدیریت موجود
 • زمینه سازی برای نوآوری بیشتر
 • افزایش آگاهی پرسنل در زمینه انرژی
 • افزایش آگاهی از کارایی تجهیزات
 • بهبود راندمان های عملیاتی
 • بهبود فرِآیند نگهداری تجهیزات

 

چگونه می توان ISO 50001 را استقرار داد؟

به منظور بر آورده نمودن الزامات ISO 50001 یک سازمان باید فعالیتهای ذیل رااجرایی نماید:

 • پیاده سازی و نگهداری یک فرآیند شناسایی و ارزشیابی فعالیتهای مرتبط با مصرف انرژی ، ارزیابی دامنه مصارف انرژی و حفظ خط مبنای عملکرد آنها
 • تدوین یک خط مشی انرژی مشخص با اهداف شفاف و برنامه ای به منظور دست یابی به آن
 • اطمینان از کنترل مستندات
 • نگهداری فرآیندهایی که الزامات قانونی را مشخص و برآورده می سازند
 • مشخص نمودن نقش ها و مسئولیت ها در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با مصارف انرژی در سازمان
 • نگهداری کنترل مناسب در ارتباط با مصرف انرژی حال و آینده
 • نمایش و اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت انرژی در تمام فرآیندها از طراحی تا عملیات
 • ممیزی و بازنگری سیستم در سطح مدیریت در دوره های زمانی مشخص