اعضا و نيروي انساني

شرکت بهينه گستر صنايع آرمان با استفاده از تيم متخصص و مجرب خود با رسالت توسعه، بهبود، اجرا و ارزیابی سیستم‌های منسجم انسانی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزات، انرژی، مواد و فرایند در سطح سازمانی آماده ارائه کلیه خدمات در حوزه مهندسی صنایع  به کلیه سازمان ها میباشد.
سطح تحصيلات اعضا و نيروي انساني شرکت بهينه گستر صنايع آرمان بدين شرح ميباشد:
 

  • دکترای مهندسي صنايع  یک نفر
  • دكتراي مهندسی محيط زيست يك نفر
  • دکترای مدیریت یک نفر
  • كارشناسي ارشد مدیریت بهداشت و ایمنی ومحیط زیست HSE يك نفر
  • کارشناش ارشد مدیریت دولتی یک نفر
  • كارشناسي مهندسی صنايع يك نفر