اخذ ایزو | گواهینامه ایزو | صدور ایزو | اخذ گواهینامه ایزو

[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/product/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/” color=”black” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]صدور گواهینامه ایزو[/symple_button]

[symple_button url=”http://www.bgsiran.ir/product/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c/” color=”blue” size=”default” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]فیلم آموزش تشریح الزامات استاندارد ایزو ISO9001:2015[/symple_button]

ایزو در شرکتهای تولیدی و خدماتی

شرکتهای تولیدی و خدماتی: اعم از شرکتها، کارخانجات، کارگاهها، موسسات و … که در حیطه وظایف خود محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه میدهند را شامل می شود. تمامی این گروه ها از 1 تا د نفر پرسنل داشته باشند میتوانند ایزو دریافت نمایند.
ایزو پیشنهادی: 9001 – 14001-18001 – 10002 – 10004